Melding om behov for opplæring i og på tegnspråk
Meldeskjema for opplæringstilbud i og på tegnspråk ved Huseby barneskole
Email address *
Elevinformasjon
Elevens navn *
Skriv bare elevens forbokstaver
Your answer
Fødselsdato *
MM
/
DD
/
YYYY
Nårværende barnehage/ klassetrinn *
Your answer
Kommende klassetrinn *
Your answer
Eleven har opplæring etter *
Required
Navn på nærskole *
Your answer
Kontaktperson nærskole *
Your answer
Adresse nærskole *
Your answer
Telefon nærskole *
Your answer
Kommune for nærskole
Your answer
Kontaktperson kommune
Your answer
Adresse kommune
Your answer
Telefonnummeret til kommunen
Your answer
PPT til eleven *
Your answer
Kontaktperson i PPT *
Your answer
Postadressen til PPT *
Your answer
Telefonnummeret til PPT *
Your answer
Beskriv behovet til eleven det søkes for
Detaljer om behovet for tilpassing av tilbudet, sendes inn som vedlegg til søknaden
Opplæringsbehov i skole, antall dager pr. uke *
Behov
Ikke behov
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
SFO, antall dager pr. uke *
Avtales nærmere i samarbeidsavtalen
Behov
Ikke behov
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Behov for ekstra voksenstøtte i SFO, antall dager pr. uke *
Avtales nærmere i samarbeidsavtalen
Behov
Ikke behov
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Voksenstøtte til skoleskyss *
Avtales nærmere i samarbeidsavtalen
Behov
Ikke behov
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søknaden gjelder fra *
MM
/
DD
/
YYYY
Søknaden gjelder til *
MM
/
DD
/
YYYY
Vedlegg til melding
Vedleggene sendes
Trondheim kommune
Fagenhet for oppvekst og utdanning
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
Type vedlegg til melding
Sendt som vedlegg
Utfyllende kontaktinformasjon for elev og foreldre (obligatorisk)
Kontaktinformasjon skole (obligatorisk)
Sakkyndig vurdering, evt. enkeltvedtak (obligatorisk)
IOP
Helseopplysninger
Annet
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Trondheim kommune. Report Abuse