Učenička anketa
Zanimanje koje pohađaš:
prioritetno područje 6
Kako ste zadovoljni organizacijom nastave (rasporedom sati)?
Kako ste zadovoljni pristupom uslugama administracije (tajništvo, izdavanje potvrda,..)?
Kako ste zadovoljni pristupom upravi škole (ravnatelj, pedagog, tajnik,..)?
Koliko ste zadovoljni s ostvarivanjem vaših učeničkih prava?
Prioritetno područje 5
Da li ste zadovoljni načinom ocjenjivanja?
Da li ste zadovoljni suradnjom s administracijom škole pri ishođenju različitih potvrda?
Da li ste zadovoljni suradnjom s ostalim učenicima pri organizaciji povremenih aktivnosti? (npr.: izbor razrednih tijela, maturalna zabava, maškare…)
Da li ste zadovoljni suradnjom s nastavnicima pri organizaciji pisanih provjera znanja?
5. Da li ste zadovoljni suradnjom s nastavnicima pri organizaciji usmenih provjera znanja?
Da li ste zadovoljni suradnjom s nastavnicima pri organizaciji praktične nastave u školskoj radionici?
Da li ste zadovoljni suradnjom s organizacijom praktične nastave u obrtničkim radionicama i poduzećima?
8. Smatrate li da ste upoznati s elementima i kriterijima ocjenjivanja?
Da li ste zadovoljni s obimom ponude izvannastavnih aktivnosti u školi?
Da li ste zadovoljni s web stranicom škole?
Da li ste zadovoljni s Facebook profilom škole?
Da li ste zadovoljni suradnjom između učenika i nastavnika?
prioritetno područje 4
Da li ste zadovoljni opremljenosti informatičkih učionica?
Da li ste zadovoljni opremljenosti prostora za izvođenje praktične nastave?
Da li ste zadovoljni opremljenosti prostora za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture?
Da li ste zadovoljni izborom knjiga u školskoj knjižnici?
Da li ste zadovoljni sanitarnim prostorijama?
Da li ste zadovoljni stručnošću nastavnika iz općeobrazovnih predmeta?
Da li ste zadovoljni stručnošću nastavnika iz praktične nastave?
Da li ste zadovoljni stručnošću nastavnika iz strukovnih predmeta?
prioritetno područje 3
Koliko sati tjedno učiš?
Jesu li vas nastavnici uputili u kriterije ocjenjivanja i vrednovanja?
Jesu li vam kriteriji i elementi ocjenjivanja i vrednovanja jasni?
Možeš li na osnovu kriterija koje ti daje nastavnik sam ocjeniti svoje znanje?
Smatrate li da nastavnici pravedno i objektivno ocjenjuju svakog učenika?
Pomoć koju dobivaš od svog nastavnika je:
Koliko ste zadovoljni svojim uspjehom u usvajanju gradiva?
Kako bi ocjenio svoj napredak prema stjecanju kvalifikacije?
Jesi li imao ili imaš priliku sudjelovati na natjecanjima i smotrama radova?
Sudjelujete li u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima?
Jeste li zadovoljni mogućnostima sudjelovanja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima?
Jeste li upoznati s vremenikom izrade i obrane završnog rada?
Znate li gdje možete pronaći vremenik izrade i obrane završnog rada?
prioritetno područje 2
Jesu li bili dovoljno informirani o upisima u zanimanja Prve srednje škole Beli Manastir?
Jeste li upoznati s pravima i odgovornostima tijekom obrazovanja?
Možete li se slobodno i s povjerenjem obratitit svojim nastavnicima, razredniku ili pedagogu u vezi nekog problema koji vas muči?
Osjećate li bilo kakvu diskriminaciju od strane nastavnika
Jeste li zadovoljni načinom poučavanja nastavnika?
Jeste li upoznati s vremenikom pismenih ispita?
prioritetno područje 1
Glavni razlog zbog kojeg si izabrao ovo područje obrazovanja je:
Izabrano zanimanje podudara se s mojim vještinama i već postojećim znanjem
Što smatraš da će ti pomoći u učenju i savladavnju programa zanimanja?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms