Učenička anketa
Zanimanje koje pohađaš: *
prioritetno područje 6
Kako ste zadovoljni organizacijom nastave (rasporedom sati)? *
Kako ste zadovoljni pristupom uslugama administracije (tajništvo, izdavanje potvrda,..)? *
Kako ste zadovoljni pristupom upravi škole (ravnatelj, pedagog, tajnik,..)? *
Koliko ste zadovoljni s ostvarivanjem vaših učeničkih prava? *
Prioritetno područje 5
Da li ste zadovoljni načinom ocjenjivanja? *
Da li ste zadovoljni suradnjom s administracijom škole pri ishođenju različitih potvrda? *
Da li ste zadovoljni suradnjom s ostalim učenicima pri organizaciji povremenih aktivnosti? (npr.: izbor razrednih tijela, maturalna zabava, maškare…) *
Da li ste zadovoljni suradnjom s nastavnicima pri organizaciji pisanih provjera znanja? *
5. Da li ste zadovoljni suradnjom s nastavnicima pri organizaciji usmenih provjera znanja? *
Da li ste zadovoljni suradnjom s nastavnicima pri organizaciji praktične nastave u školskoj radionici? *
Da li ste zadovoljni suradnjom s organizacijom praktične nastave u obrtničkim radionicama i poduzećima? *
8. Smatrate li da ste upoznati s elementima i kriterijima ocjenjivanja? *
Da li ste zadovoljni s obimom ponude izvannastavnih aktivnosti u školi? *
Da li ste zadovoljni s web stranicom škole? *
Da li ste zadovoljni s Facebook profilom škole? *
Da li ste zadovoljni suradnjom između učenika i nastavnika? *
prioritetno područje 4
Da li ste zadovoljni opremljenosti informatičkih učionica? *
Da li ste zadovoljni opremljenosti prostora za izvođenje praktične nastave? *
Da li ste zadovoljni opremljenosti prostora za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture? *
Da li ste zadovoljni izborom knjiga u školskoj knjižnici? *
Da li ste zadovoljni sanitarnim prostorijama? *
Da li ste zadovoljni stručnošću nastavnika iz općeobrazovnih predmeta? *
Da li ste zadovoljni stručnošću nastavnika iz praktične nastave? *
Da li ste zadovoljni stručnošću nastavnika iz strukovnih predmeta? *
prioritetno područje 3
Koliko sati tjedno učiš? *
Jesu li vas nastavnici uputili u kriterije ocjenjivanja i vrednovanja? *
Jesu li vam kriteriji i elementi ocjenjivanja i vrednovanja jasni? *
Možeš li na osnovu kriterija koje ti daje nastavnik sam ocjeniti svoje znanje? *
Smatrate li da nastavnici pravedno i objektivno ocjenjuju svakog učenika? *
Pomoć koju dobivaš od svog nastavnika je: *
Koliko ste zadovoljni svojim uspjehom u usvajanju gradiva? *
Kako bi ocjenio svoj napredak prema stjecanju kvalifikacije? *
Jesi li imao ili imaš priliku sudjelovati na natjecanjima i smotrama radova? *
Sudjelujete li u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima? *
Jeste li zadovoljni mogućnostima sudjelovanja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima? *
Jeste li upoznati s vremenikom izrade i obrane završnog rada? *
Znate li gdje možete pronaći vremenik izrade i obrane završnog rada? *
prioritetno područje 2
Jesu li bili dovoljno informirani o upisima u zanimanja Prve srednje škole Beli Manastir? *
Jeste li upoznati s pravima i odgovornostima tijekom obrazovanja? *
Možete li se slobodno i s povjerenjem obratitit svojim nastavnicima, razredniku ili pedagogu u vezi nekog problema koji vas muči? *
Osjećate li bilo kakvu diskriminaciju od strane nastavnika *
Jeste li zadovoljni načinom poučavanja nastavnika? *
Jeste li upoznati s vremenikom pismenih ispita? *
prioritetno područje 1
Glavni razlog zbog kojeg si izabrao ovo područje obrazovanja je: *
Izabrano zanimanje podudara se s mojim vještinama i već postojećim znanjem *
Što smatraš da će ti pomoći u učenju i savladavnju programa zanimanja? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms