แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service