Ankieta kierowana do organizacji pozarządowych z terenu powiatu wadowickiego
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie, adresowanej do organizacji pozarządowych z terenu powiatu wadowickiego. Ankieta jest częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu. Niniejsze prace prowadzone są w związku z budowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027. Państwa opinia i proponowane inicjatywy przyczynią się do efektywniejszej alokacji środków publicznych, których efektem będzie pełniejsze zaspokajanie potrzeb wszystkich grup społecznych, funkcjonujących na terenie powiatu.

Prosimy ująć odpowiedź w szerokim kontekście, ewentualne odniesienia do ostatniego okresu związanego z epidemią koronawirusa prosimy ująć w informacji dodatkowej znajdującej się na końcu kwestionariusza ankiety.

W imieniu Zarządu Powiatu w Wadowicach bardzo dziękujemy za każdą opinię i zgłoszony pomysł. Zapraszamy do ankiety!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Rok rozpoczęcia działalności? *
2. Czy Państwa organizacja posiada status OPP? *
3. Rodzaj działalności? *
(proszę zaznaczyć działalność dominującą) – wybór wielokrotny
Required
4. Liczba członków organizacji lub osób zaangażowanych w jej działalność? *
5. Czy Państwa organizacja zatrudnia (w jakiejkolwiek formie) pracowników i ilu licząc średniorocznie? *
6. Zasięg oddziaływania Państwa organizacji? *
(lokalizacja przeważającej liczby beneficjentów organizacji – wybór jednokrotny)
7. Jak postrzegają Państwo perspektywy rozwoju swojej organizacji na obszarze powiatu wadowickiego? *
ocena w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – brak perspektyw na rozwój, a 5 – bardzo dobre perspektywy rozwoju
8. Jak oceniają Państwo bieżącą kondycję finansową swojej organizacji? *
ocena w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – bardzo zła, a 5 – bardzo dobra
9. Jak oceniają Państwo współpracę z samorządem powiatowym według poniższych kryteriów? *
ocena w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – bardzo zła, a 5 – bardzo dobra
1
2
3
4
5
nie współpracujemy
wsparcie merytoryczne
konsultowanie zadań podejmowanych przez samorząd powiatowy
wsparcie finansowe
10. W jakim stopniu samorząd powiatowy jest aktywny w obszarze kreowania współpracy z organizacjami pozarządowymi? *
ocena w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – bardzo zła, a 5 – bardzo dobra
11. W jakim stopniu samorząd powiatowy jest aktywny w obszarze przygotowania i realizacji projektów prowadzonych we współpracy z organizacjami? *
ocena w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – bardzo zła, a 5 – bardzo dobra
12. Proszę wskazać jakie główne oczekiwania ma Państwa organizacja w stosunku do samorządu powiatowego
13. Proszę ocenić zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację zadań, przedsięwzięć lub inicjatyw Państwa organizacji *
ocena w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – bardzo zła, a 5 – bardzo dobra
14. Proszę wskazać zadanie, istotne z punktu widzenia prowadzonej przez Państwa działalności statutowej, które powinno zostać zrealizowane na terenie powiatu wadowickiego w okresie od 2021 do 2027 roku
(proszę podać: nazwę zadania, jego zwięzły opis oraz lokalizację i docelową grupę beneficjentów)
15. Odpowiedzi dodatkowe na powyższe pytania związane z okresem epidemii koronawirusa:
(proszę wskazać, którego pytania dotyczy odpowiedź uzupełniająca)
16. Miejsce głównej siedziby organizacji? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy