חדודי אורייתא - שבת קמא:
Multiple choice quiz on today's עמוד
For questions or comments, please email info@oraysa.org
Email *
All of the questions are based on גמרא עם פרש״י
האם מגררים טיט שע״ג מנעל בשבת?
1 point
Clear selection
האם מותר לקטן לצאת לרה״ר במנעל או חלוק של גדול בשבת?
1 point
Clear selection
האם מותר לצאת לרה״ר במנעל חדש בשבת?
1 point
Clear selection
האם מנעל ע״ג אימום מקבל טומאה?
1 point
Clear selection
לרבא, מי שהוציא תינוק וכיס תלוי בצוארו, האם חייב על הכיס?
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy