Zásobník projektových záměrů
Milí spoluobčané Horního Vsacka,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění našeho Zásobníku projektových záměrů. Tento formulář byl vytvořen Místní akční skupinou Valašsko - Horní Vsacko jako jeden z podkladů pro tvorbu naší Strategie rozvoje území pro období 2014 - 2020. Je určen všem - obcím, podnikatelům, školám, neziskovým a příspěvkovým organizacím, kteří mají v plánu v budoucnu realizovat nějaký projektový záměr na území Horního Vsacka (od Janové až po Velké Karlovice). Jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut a můžete tím pomoci i Vám a Vašemu záměru.

Chcete investovat do obnovy, modernizace nebo rozvoje svého "podnikání"? Máte nápad na vzdělávací, kulturní, sportovní nebo jinou neinvestiční akci? Chcete spolupracovat s nějakým partnerem na projektu? Tento formulář je určen právě Vám! Naše Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko tak bude znát projektové záměry v našem území a bude moci snáze nastavit to, čeho chceme dosáhnout, jak toho chceme dosáhnout a kam směřovat naši podporu. Nemusí to být jen investiční záměry, ale také akce neinvestičního charakteru. V případě, že máte více záměrů, vyplňte formulář víckrát.

Za celý tým MAS Valašsko - Horní Vsacko Vám předem děkujeme za pomoc!

Pozn.: Toto dotazníkové šetření je samozřejmě anonymní, takže Vám garantujeme, že nebudou zveřejňována žádná individuální data. Získané výsledky budou přínosné a umožní nám lépe zacílit prostředky na Váš další rozvoj.
Typ subjektu *
Oblast Vaší činnosti *
Vyberte čím se zabýváte při své činnosti; případně vyplňte Jiné. Možno označit více odpovědí.
Popis projektového záměru *
Stručně a výstižně popište jaké aktivity chcete realizovat v rámci projektu. Např.: modernizace provozovny, nákup stroje do výroby, obnova lesní cesty, rekonstrukce nebo stavba budovy, výsadba zeleně apod.
Výstupy realizovaného projektu *
Popište, co vznikne v rámci realizace. Např.: bude koupen nový stroj, nová technologie, vznikne pracovní místo, proběhne vzdělávací akce apod.
Místo realizace projektu *
Vyberte obec, kde bude projekt realizován, případně více obcí
Předpokládané výdaje projektu *
Uveďte celkový předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný rok realizace projektu *
Financování projektu *
Vyberte jednu z možností
Required
Kontakt
Pokud máte zájem získávat od nás informace o plánovaných výzvách, případně možnostech podpory Vašich projektů, nezapomeňte prosím připojit e-mailový kontakt, rádi se s Vámi spojíme (není povinné).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Masvhv.cz. Report Abuse