Põltsamaa valla ettevõtluse küsimustik
Põltsamaa vallas on välja töötamisel uus arengukava, mille koostamisel on võimalik kõigil kaasa rääkida.
Selleks palun täitke allolev küsitlus.
Kui soovite osaleda loosimises, siis palun andke kontaktandmed (nimi, e-post, telefon)
Your answer
1. Milline on Teie ettevõtlusvorm?
2. Milline on Teie tegevusala, valdkond?
Your answer
3. Kui kaua olete ettevõtlusega tegelenud /olnud ettevõtja?
4. Milline on Teie tegutsemiskoht?
5. Milline on Teie hinnangul Põltsamaa valla elukeskkond?
Mitterahuldav
Väga hea
Võimalusel palun põhjendage oma arvamust:
Your answer
6. Milline on Teie hinnangul Põltsamaa valla ettevõtluskeskkond?
Mitterahuldav
Väga hea
Võimalusel palun põhjendage oma arvamust:
Your answer
7. Kui rahul olete kohaliku omavalitsuse võimete ja senise tegevusega ettevõtluse toetamisel, selleks tingimuste ja keskkonna loomisel?
Ei ole üldse rahul
Väga rahul
Võimalusel palun põhjendage oma arvamust:
Your answer
8. Kas peate koostööd kohaliku omavalitsusega oluliseks?
Võimalusel palun põhjendage oma arvamust, millised on Teie ootused koostööks:
Your answer
9. Mis on määrava tähtsusega, et arendada ettevõtlust Põltsamaal?
Võimalusel palun põhjendage oma arvamust:
Your answer
10. Millised on ettevõtte edasised plaanid?
11. Kui plaanite laieneda, siis millised on Teie vajadused?
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
12. Kas olete tööle võtnud või plaanite võtta välistööjõudu?
Juhul kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun täpsustage kui palju välistööjõudu teil töötab või plaanite palgata ning kas ja kuidas saab omavalitsus aidata töötajat ja tema perekonda piirkonda integreerimisel.
Your answer
13. Millist abi ja tuge ootate omavalitsuselt?
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
14. Kas oleksite huvitatud ja valmis koostööks piirkonna haridusasutuste ja noortega? Kui jah, siis milliseks koostööks?
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
15. Kas julgustate/soovitate tuttavat ettevõtjat Põltsamaa piirkonnas tegutsema?
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
16. Mis on Teie suurimad probleemid ja takistused ettevõtjana?
Your answer
17. Mis on Teie arvates Põltsamaa valla tugevused/eelised?
Your answer
18. Mis on Teie arvates Põltsamaa valla nõrkused/kitsaskohad?
Your answer
19. Kas on mõni omavalitsuse õigusakt, piirang, tegu, regulatsioon, mis ettevõtja seisukohast on tulemuslikule tegevusele takistuseks ja võinuks pigem olemata olla? Miks?
Your answer
20. Kas on mõni omavalitsuse pädevuses olev õigusakt, piirang, tegu, regulatsioon, mis ettevõtja seisukohast peaks kindlasti tehtud olema, aga seni veel pole? Miks?
Your answer
21. Millistest kaupadest/teenustest tunned ettevõtjana oma tegutsemiskohas puudust?
Your answer
22. Kui oleksite omavalitsuse esindaja, siis millised kolm konkreetset ideed või tegevust tuleks kohe teha, et ettevõtlusel läheks Põltsamaa piirkonnas paremini (ka siis, kui selle realiseerimine võib tunduda ebareaalne)?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms