แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563-28 มิถุนายน 2564)
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งประกอบไปด้วย 14 งานย่อย และ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ งานสารบรรณ งานหลักสูตรอุดมศึกษา งานหลักสูตรอาชีวศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานแผนฯ งานประชุมฯ งานรับเข้านักศึกษา งานแนะแนวศึกษาต่อ งานศูนย์ทดสอบ งานสหกิจศึกษา งานสารสนเทศทางการศึกษา และงานวิชาศึกษาทั่วไป เว็บไซด์ระบบต่างๆของกองฯ เช่น ระบบบริการศึกษา ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และระบบสมัครสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป มหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1.1 เพศ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse