S17 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan unsur-unsur tertentu. Apakah unsur- unsur tersebut? *
1 point
2 Masyarakat Tamadun Indus ( 2000 S.M ) telah berjaya membina bandar terancang tertua di dunia. Bagaimanakah masyarakat dalam tamadun tersebut mampu membina bandar terancang? *
1 point
Captionless Image
3 Jadual berikut menunjukkan tokoh yang telah memberi sumbangan terhadap perkembangan tamadun. *
1 point
Captionless Image
4 Senarai berikut berkaitan dengan persatuan yang ditubuhkan dalam tamadun India. *
1 point
Captionless Image
5 Peta berikut berkaitan kerajaan Maritim di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
6 Mengapakah unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara? *
1 point
7 Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ? *
1 point
Captionless Image
8 Penentangan terhadap Islam di Makkah semakin meningkat selepas bapa saudaranya, Abu Talib dan isteri baginda, Siti Khadijah meninggal dunia. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut? *
1 point
9 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah *
1 point
Captionless Image
10 Piagam Madinah dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi. Apakah kepentingan piagam tersebut? *
1 point
11 Senarai berikut menunjukkan konsep politik dalam sistem pemerintahan Islam. *
1 point
Captionless Image
12 Maklumat berikut adalah tentang tokoh pengembara Islam pada abad ke-14. *
1 point
Captionless Image
13 Pedagang Islam telah berjaya menarik minat penduduk tempatan di Asia Tenggara untuk mendalami ajaran Islam. Apakah cara yang digunakan oleh pedagang Islam tersebut? *
1 point
14 Berikut adalah hasil karya sastera tempatan yang mempunyai pengaruh terhadap rakyat Kesultanan Melayu Melaka. *
1 point
Captionless Image
15 Pasangan manakah yang betul tentang perbezaan sistem pentadbiran sebelum dan selepas Islam di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
16 Apakah tujuan penubuhan Institusi baitulmal yang diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka? *
1 point
17 Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah persamaan tersebut? *
1 point
18. *
1 point
Captionless Image
19 Jadual berikut menunjukkan nilai eksport getah di Tanah Melayu semasa pemerintahan British. *
1 point
Captionless Image
20 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
21 Peta 2 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara pada tahun 1914. *
1 point
Captionless Image
22. *
1 point
Captionless Image
23 Gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara berubah menjadi lebih radikal dan berorganisasi. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? *
1 point
24 Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong Menentang pendudukan British di Terengganu. Mengapakah penentangan ini berlaku? *
1 point
25 Novel Melor Kuala Lumpur telah menjadi pencetus semangat nasionalisme di Tanah Melayu sekitar awal abad ke-20. Apakah isu yang diketengahkan oleh novel tersebut? *
1 point
26 Tokoh di bawah merupakan pemimpin yang berjaya menyatukan negara mereka *
1 point
Captionless Image
27 Apakah ciri-ciri demokrasi yang terdapat dalam Adat Perpatih ? *
1 point
Captionless Image
28 Walaupun penubuhan Malayan Union mendapat tentangan penduduk Tanah Melayu, namun terdapat sebahagian mereka yang menyokong penubuhan gagasan ini. Mengapakah keadaan ini berlaku? *
1 point
29 Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah bukti kejayaan penduduk Tanah Melayu dalam usaha untuk membentuk pemerintahan sendiri. Apakah faktor pendorong kejayaan ini? *
1 point
30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun 1951. *
1 point
Captionless Image
31 Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan. Apakah tugas suruhanjaya tersebut? *
1 point
32 Pernyataan berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
33 Gambar berikut menunjukkanTunku Abdul Rahman berucap di upacara menandatangani Perjanjian Malaysia pada 9 Julai 1963. Apakah perkara yang terkandung dalam inti pati Perjanjian Malaysia? *
1 point
Captionless Image
34 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem demokrasi berparlimen? *
1 point
35. *
1 point
Captionless Image
36 Pada tahun 1965, Makcik Kiah ingin mengusahakan tanaman pisang secara kecil-kecilan tetapi dia menghadapi masalah modal dan pasaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu Makcik Kiah? *
1 point
Captionless Image
37 Mengapakah Majlis Perundingan Negara mengisytiharkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970? *
1 point
38 Perang Dunia Pertama berlaku antara Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Apakah faktor tercetusnya perang ini? *
1 point
39 Antara berikut yang manakah menunjukkan perbezaan perkembangan dasar luar Malaysia Tahap Pertama dan dasar luar Malaysia Tahap Kedua ? *
1 point
Captionless Image
40 Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah diterima menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB). Apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan ini? *
1 point
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy