แบบสำรวจความพึงพอใจ Web Site สศป.
แบบสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Web Site สศป. เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ยศ/คำนำหน้าชื่อ *
เพศ *
อายุ *
Required
ระดับการศึกษา *
หน่วยงานในสังกัด
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ Web Site สศป.
ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา
1. มีหัวข้อ เมนู หมวดหมู่ ที่ชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การใช้งานเมนูต่อการสืบค้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. หัวข้อ เมนู ครอบคลุมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ข้อมูลมีประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ข้อมูลและเอกสาร สามารถนำไปศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ในงานตำรวจได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
6. การจัดรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การจัดรูปแบบหน้าจอ สี รูปภาพ และตัวอักษรมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. Link สำหรับการเชื่อมต่อ ดาวน์โหลดข้อมูล หรือเอกสาร มีความครบถ้วนสมบูรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การแสดงผลของเว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา มีความถูกต้อง (เปิดโดยใช้ Browser Google Chrome) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy