PENILAIAN PERLAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI SPAN 2.0 PERKHIDMATAN AWAM : PENGAUDITAN NILAI 2021
Penilaian ini dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk mendapatkan maklum balas berkenaan perlaksanaan SPAN 2.0 di agensi bagi tahun 2021. Dapatan ini akan menjadi indikator kepada penambahbaikan SPAN 2.0 di masa akan datang. Justeru itu, Pasukan Pengurusan Nilai agensi adalah dipelawa untuk mengisi penilaian ini dengan memberikan maklum balas dan cadangan penambahbaikan berdasarkan pengalaman menyelaras pelaksanaan SPAN 2.0 di agensi sepanjang tahun 2021.

Maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini akan digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja. Kerjasama daripada YBhg. Dato' Sri/ Dato'/ Datuk/ Datin/ YBrs. Dr./ Tuan/ Puan dalam melengkapi penilaian ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Urus Setia Pembangunan Nilai
Jabatan Perkhidmatan Awam
Sign in to Google to save your progress. Learn more
BAHAGIAN A : PENERANGAN PADA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SPAN 2.0
Bahagian ini bertujuan untuk menilai penerangan pada garis panduan yang disediakan.
Penerangan pada garis panduan pelaksanaan SPAN 2.0 adalah jelas bagi bahagian yang berikut : *
Ya
Tidak
i. Pengenalan
ii. Panduan bagi Pengurusan Program Nilai (Ceraian 1)
iii. Panduan bagi Pengauditan Nilai (Ceraian 2)
iv. Panduan bagi Intervensi Nilai (Ceraian 3)
v. Sila  nyatakan  cadangan  anda untuk penambahbaikan bagi dokumen garis panduan pelaksanaan SPAN 2.0.
BAHAGIAN B : INVENTORI SISTEM AUDIT NILAI (iNSAN)
Bahagian ini bertujuan untuk menilai kefungsian setiap proses dalam pengauditan nilai melalui iNSAN.

Rujukan :
i.   Pasukan Pengurusan Nilai (Pasukan)
ii.  Rekod Amalan Nilai (RAN)
iii. Penilaian Nilai Ideal, Peribadi dan Organisasi (IPO)
iv. Maklum Balas Pelanggan (MBP)
v. Laporan
Fungsi bagi proses dalam iNSAN adalah mudah digunakan bagi perkara yang berikut : *
Ya
Tidak
i. Panduan pengguna yang disediakan di portal iNSAN untuk rujukan pengguna adalah mudah difahami.
ii. Proses penyelarasan pengauditan nilai melalui iNSAN adalah jelas.
iii. Menu Pasukan : Proses pendaftaran ahli pasukan adalah mudah.
iv. Menu RAN : Proses memasukkan maklumat yang diperlukan dalam Bahagian A-E adalah mudah
v. Menu RAN : Proses penghantaran maklumat pada Bahagian F oleh Ketua Pasukan adalah mudah
vi. Menu IPO : Proses pemantauan sasaran 30% warga agensi sebagai responden adalah mudah.
vii. Menu MBP : Proses pemantauan sasaran 50 orang responden adalah mudah.
viii. Menu Laporan : Proses mendapatkan data pengauditan yang telah dilaksanakan adalah mudah
ix. Menu Laporan : Proses memuat naik dokumen Cadangan Penambahbaikan / Perancangan Intervensi Nilai adalah mudah
x. Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan proses bagi menu Pengurusan Pasukan Nilai melalui iNSAN.
xi. Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan proses bagi menu Rekod Amalan Nilai melalui iNSAN.
xii. Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan proses bagi menu Penilaian Nilai Ideal, Peribadi dan Organisasi (IPO) melalui iNSAN.
xiii. Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan proses bagi menu Penilaian Maklum Balas Pelanggan (MBP) melalui iNSAN.
xiv, Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan proses bagi menu Laporan melalui iNSAN.
BAHAGIAN C : PENILAIAN INDEKS NILAI IDEAL, PERIBADI DAN ORGANISASI SEBAGAI RESPONDEN
Bahagian ini bertujuan untuk menilai proses responden menjawab Penilaian bagi Indeks Nilai Ideal, Peribadi dan Organisasi (IPO)

Rujukan :
Penilaian Nilai Ideal : mengukur ideologi pegawai awam berhubung prinsip atau tingkah laku yang ideal;
Penilaian Nilai Peribadi : mengukur pengamalan nilai diri pegawai awam; dan
Penilaian Nilai Organisasi : mengukur persepsi pegawai awam terhadap pengamalan nilai yang berlaku di organisasi.
Soalan-soalan pada Penilaian IPO adalah jelas bagi bahagian yang berikut : *
Tidak
Ya
i. Soalan-soalan Penilaian Indeks Nilai IPO mudah dicapai
ii. Soalan-soalan Penilaian Indeks Nilai Ideal adalah jelas.
iii. Soalan-soalan Penilaian Indeks Nilai Peribadi adalah jelas.
iv. Soalan-soalan Penilaian Indeks Nilai Organisasi adalah jelas.
v. Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan proses responden menjawab Penilaian Indeks Nilai Ideal, Peribadi dan Organisasi (IPO) melalui iNSAN.
vi. Sekiranya soalan-soalan penilaian IPO tidak jelas, sila nyatakan soalan di bahagian mana
BAHAGIAN D1 : KHIDMAT SOKONGAN PENYELARASAN PELAKSANAAN SPAN PERKHIDMATAN AWAM
Bahagian ini bertujuan untuk menilai khidmat sokongan oleh Urus Setia Pembangunan Nilai dalam penyelarasan pelaksanaan SPAN 2.0 kepada agensi.
Khidmat sokongan oleh Urus Setia Pembangunan Nilai kepada agensi bagi bahagian yang berikut : *
Ya
Tidak
i. Urus setia mudah dihubungi bagi sebarang pertanyaan mengenai SPAN 2.0.
ii. Urus setia mempunyai pengetahuan tentang SPAN 2.0.
iii. Urus setia berjaya membantu menyelesaikan masalah yang dirujuk.
iv. Hebahan tentang pelaksanaan SPAN 2.0 kepada agensi adalah berkesan.
v. Sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan khidmat sokongan oleh Urus Setia Pembangunan Nilai kepada agensi.
BAHAGIAN D2 : KHIDMAT SOKONGAN KEPADA AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN / PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (PSUKN)
Bahagian ini hanya mensasarkan Pasukan Pengurusan Nilai di Kementerian / PSUKN. Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas agensi dalam usaha menyelaras pelaksanaan SPAN 2.0 kepada agensi di bawah pentadbirannya.
i. Kategori agensi *
ii. Bilangan agensi di bawah pentadbiran tuan / puan yang menggunakan HRMIS *
iii. Peranan tuan / puan dalam Pasukan Pengurusan Nilai 2021 di agensi. *
Sebagai agensi pusat, saya boleh memberikan khidmat sokongan kepada agensi di bawah pentadbiran Kementerian / PSUKN saya dalam bidang seperti di bawah : *
Ya
Tidak
iv. Menyelaras SPAN 2.0 dengan baik.
v. Menyampaikan Taklimat SPAN 2.0 kepada semua agensi di bawah pentadbiran Kementerian / PSUKN saya.
vi. Memberikan khidmat konsultasi SPAN 2.0 kepada semua agensi di bawah pentadbiran Kementerian / PSUKN saya.
vii. Saya bersedia untuk dilantik dan dilatih menjadi ahli PASUKAN KONSULTAN NILAI PERKHIDMATAN AWAM *
E1. Secara keseluruhannya, penyelarasan pelaksanaan SPAN 2.0 di agensi adalah memuaskan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
E2. Secara keseluruhannya, sila nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan penyelarasan pelaksanaan SPAN 2.0 di agensi.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MyGovUC2.0. Report Abuse