III PLAN DE IGUALDADE CONCELLO DE PONTEDEUME
ENQUISA SOBRE IGUALDADE DE XÉNERO

A presente enquisa anónima ten a finalidade de obter datos xerais sobre a situación das mulleres e os homes no Concello de Pontedeume respecto a igualdade de xénero nas distintas áreas da vida privada e pública. Datos que pasaran a establecer pautas e estratexias de intervención comunitaria do III Plan de Igualdade do Concello de Pontedeume 2021-2026

Sexo *
Idade *
País de nacemento *
Vive no Concello de Pontedeume? *
Situación actual *
Nivel formativo *
Pertence ou colabora con asociacións ou entidades municipais
Columna 1
Sindical
Política
Xuvenil
De Nais e Pais
Cultural
Profesional
Deportiva
De voluntariado Social
De carácter relixioso
Veciñal
De mulleres
Clear selection
Ten persoas menores ao seu cargo *
Ten persoas dependentes ao seu cargo
Clear selection
Cree que existe igualdade entre as mulleres ou os homes no Concello de Pontedeume *
Desigualdade
Igualdade
Cree que son necesarias medidas e actuacións en materia de igualdade entre mulleres e homes no noso Concello *
Coñece as actividades impulsadas dende a área de servizos sociais municipais en materia de igualdade *
Sinale as actividades en materia de igualdade impulsadas polo Concello de Pontedeume que coñeza
Ten participado nalgunha das actividades organizadas polo Concello de Pontedeume en materia de Igualdade de Xénero *
Sinale algunha das actividades en materia de igualdade na que teña participado
Coñece as campañas de sensibilización social en materia de Igualdade que impulsa o Concelllo de Pontedeume
Columna 1
25 de novembro "Que o medo non che impida ver outro futuro"
25 de novembro "En negro contra as violencias"
8 de marzo "Crecendo en Igualdade
Clear selection
En que áreas crees que o Concello de Pontedeume debería priorizar accións en materia de igualdade entre mullleres e homes
Columna 1
Saúde
Emprego
Cultura
Deportes
Ocio e Tempo libre
Conciliación da vida persoal, familiar e laboral
Violencia de xénero
Vivenda
Seguridade
Mobilidade
Educación
Dependencia
Outras
Clear selection
A quen cree que tería que ir dirixido no seu conxunto o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Pontedeume 2021/2026 *
Qué medida ou medidas básicas cree que deberían incluirse neste III Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Pontedeume 2021/2026
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy