Anketa - architektonická soutěž na návrh Masarykova náměstí ve Škvorci
Vzhledem k tomu, že je potřeba neodkladně řešit rozšíření hasičské zbrojnice na Masarykově náměstí ve Škvorci, která bezprostředně sousedí se školní jídelnou, a protože se jedná o dvě z nejzásadnějších budov na náměstí, rozhodli jsme se nechat zpracovat návrh prostoru celého náměstí včetně těchto budov, aby se pozvedl jeho celkový vzhled a funkční využití. Jako nejlepší řešení se nám jeví vypsání otevřené architektonické soutěže za podpory České komory architektů.

Pro lepší návrh soutěžních podmínek jsme se rozhodli uspořádat tuto anketu, ve které chceme zjistit Vaše názory na současnou i budoucí podobu náměstí a proto Vás prosíme o odpovědi na níže uvedené otázky. Výsledky této ankety budou zapracovány do soutěžních podmínek, které budou pro soutěžící závazné.

Na přiloženém obrázku vidíte oblast celého prostoru Masarykova náměstí ve Škvorci, které chceme nechat zpracovat soutěžícími v otevřené architektonické soutěži. Kromě plochy náměstí by měly návrhy řešit také umístění a velikost budov nové/přestavěné hasičské zbrojnice a školní jídelny a případně umístění a velikost ve vzdálenější budoucnosti uvažovaného volnočasového domu pro volnočasové aktivity obyvatel městyse (dětské kroužky, aktivity místních spolků, setkávání občanů atd.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v anketě dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, podpis. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů městysem Škvorec, se sídlem Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec a pouze za účelem zjištění názoru na současnou i budoucí podobu náměstí městyse Škvorec. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v článcích 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 1 roku.
Vyjádřete souhlas se zpracováním osobních údajů *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MĚSTYS ŠKVOREC. Report Abuse - Terms of Service