กิจกรรมตอบคำถามการใช้งานฐานข้อมูล
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 --- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถหาคำตอบได้จากฐานข้อมูล American Chemical Society Journal(ACS) / CINAHL with Full Text / EMERALD MANAGEMENT / H.W. Wilson
ข้อตกลง
1. เฉพาะนิสิต ม.ทักษิณ ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือผู้ได้รับรางวัลในแต่ละเดือน
ชื่อ - สกุล *
Your answer
รหัสนิสิต *
Your answer
วิทยาเขต *
คณะ *
1. วารสารรายชื่อใดไม่มีให้บริการในฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) *
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) *
3. จากฐานข้อมูล American Chemical Society Journal(ACS) วารสาร Organic Process Research & Development มีให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. ใด *
4. จากฐานข้อมูล American Chemical Society Journal(ACS) บทความเรื่อง Dynamics Sampling in Transition Pathway Space ให้บริการในวารสารใด *
5. จากฐานข้อมูล American Chemical Society Journal(ACS) สามารถดูจำนวนครั้งที่มีผู้เข้าอ่านบทความนั้นๆได้จากเมนูใด *
6. จากฐานข้อมูล CINAHL with Full Text บทความเรื่อง A Social Work Approach to Policy: Implications for Population Health มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร *
7. จากฐานข้อมูล CINAHL with Full Text บทความเรื่อง Borderline: The Ethics of Fat Stigma in Public Health มีที่มาจากวารสารใด *
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล CINAHL with Full Text *
9. จากฐานข้อมูล CINAHL with Full Text สามารถดูสถิติเกี่ยวกับการใช้บทความ เช่น Abstract Views, Full Text Views, HTML Views, Exports-Saves, Tweets, Blog Mentions เป็นต้น ได้จากเมนูใด *
10. จากฐานข้อมูล CINAHL with Full Text ผู้แต่ง Rivkin-Fish, Michele เขียนบทความเรื่องใด *
11. จากฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
12. จากฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวารสาร Journal of Entrepreneurship and Public Policy *
13. จากฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT สัญลักษณ์ใดหมายถึง สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทุกรายการ *
14. "จากฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT บทความเรื่อง Successful school principalshipin small schools มีที่มาจากวารสารใด" *
15. จากฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT หากต้องการดูประวัติคำที่เคยใช้ในการสืบค้น ควรเลือกใช้เมนูใด *
16. ข้อใดคือสัญลักษ์ที่ใช้ในฐานข้อมูล H.W. Wilson *
17. จากฐานข้อมูล H.W. Wilson สัญลักษณ์ (รูปด้านล่าง) มีประโยชน์อย่างไร *
Captionless Image
18. จากฐานข้อมูล H.W. Wilson หากต้องการดูข้อมูลบรรณานุกรมของบทความนั้นๆ ควรเลือกใช้เมนูใด *
19. "จากฐานข้อมูล H.W. Wilson บทความเรื่อง Object Oriented K-Means clustering using Eigen Decomposition for Student Data มีที่มาจากวารสารใด" *
20. จากฐานข้อมูล H.W. Wilson ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service