Taller bàsic de "Blockchain: La nova tecnologia d'intercanvi d'informació auto-certificada i sense intermediaris"
Lloc: C/ de les Tres Creus, 236, 08203 Sabadell (Centre de Promoció Empresarial)
2 SESSIONS COMPLEMENTÀRIES: Dijous 2 i 9 de Maig, de 9h a 10:30h
Dades personals d'inscripció
DNI / NIE *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Nom *
Your answer
Adreça electrònica *
Your answer
Ús de dades
Política de Privacitat *
Accepto que les meves dades personals puguin ser tractades per LA COOPMUNITAT BLOCKCHAIN en qualitat de participant d'una activitat subvencionada d'acord amb la informació de l'apartat "Política de Privacitat"
Autorització rebre informació *
Autoritzo a LA COOPMUNITAT BLOCKCHAIN a fer-me arribar informació i comunicacions sobre les activitats i els esdeveniments que organitzi o en els quals col·labori o doni suport.
Autorització cessió dades *
Autoritzo a LA COOPMUNITAT BLOCKCHAIN a cedir les dades a l'ATENEU COOPERATIU DEL VALLÉS OCCIDENTAL, com a col·laborador d'aquesta activitat.
Política de Privacitat La Coopmunitat Blockchain
Responsable: LA COOPMUNITAT BLOCKCHAIN (projecte singular format per l'agrupació d'entitats LA COOPMUNITAT, SCCL; SPRINTCOOP, SCCL; JAMGO, SCCL; ASSOCIACIÓ BLOCKCHAIN CATALUNYA).

Finalitat: Les dades personals que proporcioneu seran tractades amb la finalitat de gestionar les activitats subvencionades i la seva posterior gestió administrativa associada, segons la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Legitimació: El tractament de les seves dades es legitima amb el seu consentiment exprés amb la formalització de la inscripció a l'activitat subvencionada.

Destinataris/àries: Les seves dades no seran tractades a nivell internacional ni per a elaboració de perfils, però seran gestionades a través d'una plataforma externa. Així mateix, seran cedides al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social d'acord amb la legislació aplicable en vigor. La unitat responsable del tractament de les dades és la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa i la entitat encarregada del seu tractament.
Drets: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el tractament, sol·licitar la portabilitat, a oposar-vos al seu tractament, i a o ser objecte de decisions individualitzades en les condicions previstes per la legislació vigent.

Exercici dels drets: Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a lacoopmunitat@lacoopmunitat.coop
Informació addicional: Podeu consultar-la al web http://www.lacoopmunitat.coop

Política de Privacitat Ateneu Cooperatiu Vallès Occidental
En compliment de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades personals que ens proporcioneu seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció al curs, xerrada, taller, jornada que us heu inscrit i la posterior gestió administrativa associada, incloent la gestió de les subvencions que atorga la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment, així com enviar-vos informació sobre les activitats i informació relacionada amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.
El tractament de les seves dades es legitima amb el seu consentiment exprés amb la formalització de la inscripció. Les seves dades no seran tractades a nivell internacional ni per a elaboració de perfils, però seran gestionades a través d’una plataforma externa.
Així mateix, seran cedides al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’acord amb la legislació aplicable en vigor. La unitat responsable del tractament de les dades és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i l'encarregada del seu tractament serà l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental (formada per l’agrupació d'entitats següents: Ajuntament de Sabadell, Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Associació Teler Cooperatiu, Doble Via SCCL, E.I. L'Eina, SCCL, Sprintcoop, SCCL, Malarrassa, SCCL i Filigrana Produccions 360, SCCL), de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius del programa Aracoop, en virtut segons estableixen las bases d’atorgament de les subvencions del programa Ateneus Cooperatius.
Les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment en base als riscos identificats per al seu tractament i seran custodiades durant 5 anys, el temps que estableix l’ordre.
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el tractament, sol·licitar la portabilitat, a oposar-vos al seu tractament, i a o ser objecte de decisions individualitzades en les condicions previstes per la legislació vigent.
Podeu exercir aquests drets, enviant una sol·licitud a l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental a la següent adreça electrònica: info@ateneucooperatiuvalles.org
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service