Küsitlus Põltsamaa valla noorsootöö ja haridusvaldkonna hindamiseks
Põltsamaa vallas on välja töötamisel uus arengukava, mille koostamisel on võimalik kõigil kaasa rääkida.
Selleks palun täitke allolev küsitlus.
Kui soovite osaleda loosimises, siis palun andke kontaktandmed (nimi, e-post, telefon)
Your answer
Palun valige elukoht: *
Kas olete (valige kõik sobivad variandid): *
Required
1. Mis meeldib Teile Põltsamaa valla koolide ja lasteaedade juures kõige rohkem (valige kõik sobivad variandid)?
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
2. Mis on Teie arvates suurim(ad) probleem(id) Põltsamaa valla hariduses?
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
3. Milline on Teie arvates olemasolev Põltsamaa valla kooli- ja lasteaiavõrk:
Soovi korral põhjendage oma arvamust:
Your answer
4. Millisesse kooli paneksite oma lapse kõige meelsamini:
5. Milline tänapäevane hariduse põhimõte on Teie arvates õige ja vastuvõetav (valige kõik sobivad variandid)?
6. Kas täiskasvanute gümnaasiumi olemasolu Põltsamaa vallas oleks oluline?
7. Kas Põltsamaa vallas on piisavalt võimalusi täiskasvanuhariduse saamiseks?
8. Millisest täiskasvanuhariduse võimalusest oleksite huvitatud?
Your answer
9. Kuidas hindate huviharidusest ja huvitegevusest osa võtmise võimalusi Põltsamaa vallas (valige kõik sobivad variandid)?
10. Mis takistab kõige enam huvihariduses ja huvitegevuses osalemist?
11. Millise suunaga huviharidusest või huvitegevusest on Põltsamaa vallas kõige enam puudu?
Soovi korral põhjendage arvamust:
Your answer
12. Missugusest suvisest vaba aja veetmise võimalusest oleksite/oleks Teie laps huvitatud?
Soovi korral põhjendage arvamust:
Your answer
13. Ametlikult loetakse noorteks inimesi vanuses 7-26. Millises vanuserühmas on Teie arvates kõige vähem huvitegevusega tegelemise võimalusi?
Soovi korral põhjendage arvamust:
Your answer
14. Juhul kui oled 16-26-aastane, siis kas tunneksid huvi osaleda Põltsamaa valla noortevolikogus (noorte võimalus kaasa rääkida valla elu korraldamisel)?
15. Millised vaba aja üritused ja tegevused pakuksid huvi 20-26-aastastele?
Your answer
16. Kas Põltsamaa vallas on piisavalt avatud noortekeskusi?
17. Kuidas hindate info kättesaadavust noorte huvihariduse ja huvitegevuse kohta?
Soovi korral põhjendage arvamust:
Your answer
18. Millest tunnete Põltsamaa valla hariduses ja noorsootöös kõige enam puudust? Muud ettepanekud valdkonna arenguvajaduste osas.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service