Upitnik za sudije, tužioce i zamenike tužilaca - USTP
Obaveštavamo Vas da će u mesecu februaru Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, sprovoditi istraživanje o stavovima sudija i zamenika tužilaca o statusu, položaju i uslovima rada koji se tiču sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

Istraživanje je značajno za ocenu trenutnog stanja u susret predstojećim izmenama Ustavnih okvira, kao i realizaciji Akcionog plana za Sprovođenje Strategije za reformu pravosuđa 2013 – 2018. godine. Anketa je sastavljena od nekoliko kratkih pitanja koja se odnose isključivo na mišljenje, odnosno stavove pravosudnih funkcionera o statusu i položaju njihovih najbližih saradnika.

Naziv suda/javnog tužilaštva *
Your answer
1. Da li ste imali iskustva u obuci polaznika početne obuke Pravosudne akademije (udaljem tekstu PA)?
2. Da li se obuka polaznika PA razlikuje od radnih obaveza i obuke sudijskih i tužilačkih pripravnika?
3. Da li smatrate da tokom početne obuke polaznici PA steknu potrebne veštine i dovoljno znanje za uspešno obavljanje pravosudne funkcije?
4. Da li su polaznici početne obuke PA u sudovima postupali u predmetima i u javnim tužilaštvima zastupali optužne akte na glavnom pretresu?
5. Da li polaznici početne obuke PA imaju adekvatnu utvrđenu normu rada i sistem ocenjivanja njihove osposobljenosti u sudovima i javnim tužilaštvima tokom početne obuke?
6. Da li smatrate da je obuka sudijskih i tužilačkih pomoćnika adekvatna u meri da zadovolji kriterijume za prvi izbor pomoćnika na pravosudnu funkciju, te da li tokom obuke sudijski i tužilački pomoćnici steknu potrebne veštine za uspešno obavljanje pravosudne funkcije?
7. Da li smatrate da PA treba da postane ustavna kategorija?
8. Da li smatrate da nadležnost i ovlašćenje PA treba da bude regulisano zakon i podzakonskim aktima?
9.Da li ste upoznati sa radnim angažovanjem i obavezama korisnika PA nakon završene početne obuke, koji nisu izabrani za nosice pravosudne funkcije?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms