Formasyon Öğrenci Memnuniyet Anketi
Bu anket Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yönelik görüşlerinizi almak için hazırlanmıştır. Anketi samimiyetle yanıtlamanız bundan sonraki süreçlerde verilen hizmetlerin daha kaliteli sunulabilmesi adına önem taşımaktadır. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Yönetsel ve İdari Süreçler *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının sürecini baştan sonra genel çerçevede düşündüğümde süreçlerin düzgün yürütüldüğünü ifade edebilirim.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönetimi öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.
Formasyon biriminin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.
Formasyonla ilgili bilgiler doğru ve zamanında iletilmektedir/ duyurulmaktadır.
Formasyon kayıt süreci doğru planlanmış ve sağlıklı şekilde yürütülmüştür.
Dönem başında akademik takvim ve haftalık ders programı ilan edilmiştir.
Fiziksel Koşullar *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Genel olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının fiziksel koşullarından temizlik hizmetlerinden memnun olduğumu ifade edebilirim.
Dersliklerin temizliği yeterlidir.
Dersliklerin ısınması yeterlidir.
Tuvaletlerin ve lavabolar yeterli sayıda ve temizdir.
Eğitim Fakültesi binası geneli itibariyle temizdir.
Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur.
Eğitim Öğretim Süreçleri *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Genel olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının eğitim-öğretim hizmetleri ve kalitesinden memnun olduğumu ifade edebilirim.
Derslerde öğretim teknolojisi (projeksiyon cihazı vb.) etkili olarak kullanılmaktadır.
Dersler teorik açıdan yeterlidir.
Dersler uygulama açısından yeterlidir.
Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir.
Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır.
Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır.
Ders dışı zamanlarda öğretim elemanına ulaşılabilmektedir.
Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutumundan memnunum.
Dersler zamanında ve etkin olarak yapılmaktadır.
Derslerle ilgili kitap, ders notu vb. basılı ve görsel materyaller yeterlidir.
Sınav sonuçları zamanında açıklanmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Genel olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ölçme ve değerlendirme hizmetleri memnun olduğumu ifade edebilirim.
Dönem başında öğrencilere ölçme değerlendirme kriterleri açıklanır.
Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır.
Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır.
Genel Düşünce *
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Genel olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının memnun olduğumu ifade edebilirim.
Burada yer verilen sorular dışında belirtmek istediğiniz görüş ve önerileriniz:
Your answer
Anketi doldurduğunuzu teyit etmek için bir rumuz (nickname) yazınız: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms