DOTAZNÍK: "Spokojnosť zákazníka"

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujem si Vás láskavo požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach pri vybavovaní Vašich požiadaviek na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“).
Vami vyplnený „Dotazník spokojnosti zákazníka“ bude slúžiť na vyhodnotenie kvality služieb ÚVZ SR so zameraním sa na ich zlepšovanie. Pomôže nám pri odhaľovaní slabých stránok, odstraňovaní negatívnych javov a vykonávaní nápravných opatrení. Pri každej otázke, prosím, označte jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje Vaše skúsenosti. Na záver uveďte ďalšie pripomienky, požiadavky, odporúčania alebo návrhy, ktoré by sme mohli využiť pre zlepšenie činnosti na ÚVZ SR.
Výsledky z odpovedí našich zákazníkov sa raz ročne vyhodnotia a informácia o vyhodnotení bude uverejnená na webovej stránke ÚVZ SR (www.uvzsr.sk).
Dotazník sa vypĺňa anonymne.
ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU SPOLUPRÁCU!

  This is a required question
  1) Ste spokojný s celkovou kvalitou a odbornou úrovňou poskytovaných služieb
  2) Ste spokojný s rýchlosťou vybavenia Vašich požiadaviek
  3) Ste spokojný s postupmi pri vybavovaní sťažností a námietok
  4) Ste spokojný s úpravou a zrozumiteľnosťou vydávaných dokumentov
  5) Ste spokojný s úrovňou a kvalitou informovanosti a dostupnosťou informácií – internet, písomné pokyny, osobný kontakt so zamestnancami ÚVZ SR
  6) Ste spokojný s úrovňou konzultačnej činnosti, ktorú Vám poskytli odborní pracovníci ÚVZ SR
  7) Ste spokojný s dodržiavaním dohodnutých termínov
  8) Preukazujú zamestnanci ÚVZ SR pri vybavovaní Vašich požiadaviek odborný a profesionálny prístup
  9) Ste spokojný s dodržiavaním predpisov zo strany zamestnancov ÚVZ SR pri vybavovaní Vašich požiadaviek
  10) Ste spokojný so spôsobom komunikácie a ochotou zamestnancov riešiť Vaše požiadavky
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question