แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
สื่อการเรียนการสอนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
สถานภาพผู้ตอบ
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
Clear selection
ด้านเนื้อหา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
Clear selection
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
Clear selection
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy