Inzendingen: deel uw verhaal met ons!
Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic is een project dat door de Center for Spatial and Textual Analysis, verbonden aan Stanford University, wordt gesponserd. Het doel van dit project is het creëren van een publiek historisch archief dat aantoont hoe de COVID-19 pandemie het dagelijks leven en de toekomstverwachtingen van mensen over de hele wereld heeft beïnvloed en veranderd.

Alhoewel de verspreiding van het COVID-19 virus wereldwijd onrust zaait, wil dit niet zeggen dat iedereen de pandemie op een gelijke wijze ervaart. Dit project probeert daarom de ervaringen van mensen met een wijd spectrum aan achtergronden te verzamelen en in kaart te brengen. Door deze ervaringen voor iedereen toegankelijk te maken hopen de initiatiefnemers wereldwijde solidariteit te stimuleren.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Gelieve hier een geschreven reflectie te uploaden die u zelf heeft geschreven geschreven. U kunt zelf bepalen hoe uitgebreid uw inzending zal zijn. In andere woorden wij hebben geen minimale of maximale limiet vastgesteld. *
Wat is uw voor- en achternaam? Op de website zullen alleen uw initialen zichtbaar zijn. Mocht u liever een pseudoniem willen gebruiken, dan is dat ook mogelijk. *
Wat is uw leeftijd (18+)? *
In welk land bent u geboren? *
In welk land woont u? *
In welke stad bevindt u zich? *
Wat is uw arbeidspositie? *
Wat is uw beroep? *
Wat is uw bruto jaarinkomen? (in Euros) *
Wat is uw hoogst behaalde diploma? (Als u op dit moment bij een school staat ingeschreven, noem dan uw hoogst behaalde onderwijsniveau tot dusver) *
Wat is uw burgerlijke staat? *
Hoe omschrijft u uw genderidentiteit? *
Hoe zou u uw seksuele oriëntatie beschrijven? *
Wat is uw email-adres? *
Wat is uw telefoonnummer? *
Please include country and area code
Zou u willen dat het Life in Quarantine project contact met u opneemt? *
Zou u op de hoogte gehouden willen worden over de voortgang van het project? *
Leest u de volgende voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan dit project zorgvuldig door: Ik begrijp dat het project Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic een openbaar online te raadplegen archief nastreeft, welke zonder winstoogmerk gepubliceerd kan worden. Met mijn deelname aan het project, geef ik er toestemming voor dat mijn originele inzending op enig moment openbaar wordt gepubliceerd en/of weergegeven en mijn biografische gegevens voor het project worden gebruikt. Ik begrijp dat inzendingen niet strijdig mogen zijn met de veiligheids, privacy, vertrouwelijke en andere wetten en regelgeving. Ik zal geen gevoelige persoonlijke informatie van derden inzenden, inclusief informatie over de gezondheid van derden. Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben. Hierbij verleen ik aan Stanford University en de projectbegeleiders, en aan alle licentiehouders, opvolgers en toewijzers elk het recht om: 1. mijn inzending geheel of gedeeltelijk te citeren, te parafraseren, te reproduceren, publiceren, verspreiden of anderszins te gebruiken op welke manier dan ook, vorm of doel en in alle media over de hele wereld en voor altijd. 2. mijn initialen (en geen officiële naam) en biografische gegevens te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan het project.3. de namen van genoemde personen te wijzigen in initialen om hun privacy te beschermen.Ik doe hierbij afstand van elk recht dat ik mogelijk heb om het gebruik van mijn initialen, biografische gegevens of inzending zoals gepubliceerd te controleren of goed te keuren. Ik erken ook dat ik geen auteursrecht, rechten op vergoedingen of andere rechten voortvloeiend uit het project heb. Stanford University, de projectbegeleiders en alle licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking mogelijke claims, eisen of actie die ik tegen hen kan hebben met betrekking tot het gebruik van mijn inzending of met betrekking tot iets vervat in het project of in gerelateerd reclame- of promotiemateriaal, inclusief (maar niet beperkt tot) claims op basis van het recht op privacy, het recht op publiciteit, copyright, smaad, laster of enig ander recht.Door het vak ‘akkoord’ aan te vinken, ga ik akkoord met het bovenstaande en bevestig ik mijn inzending. *
Please read the following terms applicable to all submissions to this project:I understand that Life in Quarantine: Witnessing Global Pandemic is preparing an online public access archive, which may be published in a non-profit format in the future. In order to assist in the preparation of the project, I have agreed to have my original submission published and/or displayed publicly and my biographical data incorporated into the project. I understand that material submitted through this form must not violate any security, privacy, confidentiality or other laws. I agree not to submit material that contains sensitive personal information about other people, including personal health information. I also certify that I am 18 years of age or older.I hereby grant to Stanford University and the project facilitators, and to any licensees, successors, and assigns of each: 1. The right to quote, paraphrase, reproduce, publish, distribute, or otherwise use all or any portion of my submission in any manner, form, or purpose and in any media throughout the world and in perpetuity. 2. The right to use my initials (and not legal name) and biographical data in connection with any use of the submission. 3. The right to change the names of individuals mentioned to initials in order to protect privacy. I hereby waive any right I may have to inspect or approve the use of my initials, biographical data, or submission as incorporated in the project, and acknowledge that I have no copyright, rights to remuneration, or other rights in the project. I hereby release and discharge Stanford University, the project facilitators, and any licensees, successors, and assigns of each, from any and all claims, demands, or causes of action that I may have against them regarding any use of my submission or regarding anything contained in the project or in related advertising or promotional materials, including (but not limited to) any claims based on the right to privacy, the right to publicity, copyright, libel, defamation, or any other right. By checking that I accept in the box below I am agreeing to the above and confirming my submission.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stanford University. Report Abuse