Suirbhé d'Eagraíochtaí Pobail | Survey For Community Groups
1. Cén saghas eagraíocht ina bhfuil tú ag plé leis? | What sort of organisation are you involved in?
2. An mbaintear úsáid as an Ghaeilge in obair na heagraíochta? | Is Irish used in the work of the organisation?
3. Má tá Gaeilge in úsáid in obair na heagraíochta, cén dóigh? Cuir tic le gach rud a bhaineann le hábhar. | If the Irish language is used in the work of the organsiation, how so? Please tick all that apply.
4. Ar eagraigh an eagraíocht nó ar ghlac an eagraíocht páirt riamh in imeachtaí de chuid Sheachtain na Gaeilge? | Has the organisation ever organised or taken part in events for Seachtain na Gaeilge?
5. Cad iad na dúshlán a bhaineann le níos mó Gaeilge a úsáid/ an Ghaeilge a spreagadh san eagraíocht?| What are the challenges to using more Irish/encouraging the use of Irish in the organisation?
Your answer
6. An bhfuil spéis ag an ghrúpa bheith páirteach sa phróiseas pleanála teanga amach anseo nó tuilleadh eolais a fháil faoi? | Is the organisation interested in participating in the language planning process or receiving more information about it?
7. Ar mhaith leat rud ar bith eile a chur leis an mhéid atá ráite agat go dtí seo? | Would you like to add anything else to what you have already mentioned?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Conradh na Gaeilge. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms