Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií
Psychologické a sociálne aspekty pomáhania klientom


Interdisciplinárna konferencia
Košice, 19. - 20. 10. 2017, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prihláška na konferenciu Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií, konanej na pôde FF UPJŠ.
PASÍVNA ÚČASŤ: V prihláške treba vyplniť údaje o účastníkovi a jeho pracovisku.
AKTÍVNA ÚČASŤ: V tomto variante bude nutné vyplniť aj údaje o príspevku (názov, anotácie 700-1400 znakov, 3-5 kľúčových slov) a o spoluautoroch.
Formulár je potrebné vyplniť naraz (nie je možné ho uložiť rozpracovaný a neskôr sa k nemu vrátiť; týka sa pasívnej aj aktivnej účasti).
POKIAĽ BY STE POTREBOVALI ČOKOĽVEK ZMENIŤ, PRÍPADNE SA O NIEČOM INFORMOVAŤ, VYUŽITE PROSÍM KONFERENČNÝ EMAIL „konferenciaff.starostlivost@upjs.sk". ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE NA KONFERENCII.
Údaje o (hlavnom) autorovi
Tituly pred menom
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Tituly za menom
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefón *
Your answer
Údaje o organizácii
Názov organizácie
Your answer
IČO organizácie *
Your answer
Ulica *
Your answer
Číslo orientačné *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ/ZIP *
Your answer
Štát *
Your answer
Voľba spoločenského večera a typu účasti
Účasť na konferencii (aktívna / pasívna) bez spoločenského večera: 60/50 Eur
Účasť na konferencii (aktívna / pasívna) so spoločenským večerom: 90/80 Eur
Účasť na konferencii doktorand (zaslať potvrdenie e-mailom): 30 Eur
Chcem sa zúčastniť na spoločenskom večere *
Typ účasti *
Pri voľbe PASÍVNA ide o poslednú povinnú položku formulára (jeho uloženie a odoslanie prebehne na nasledujúcej strane formulára). Pri voľbe AKTÍVNA budete na nasledujúcej strane formulára pokračovať vyplnením informácií o príspevku a spoluautoroch.
Miesto pro Vaše poznámky
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service