ผลกระทบของผู้ประกอบการ SMEs ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (2564)
ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ขนาดกลาง (ME) ขนาดย่อม (SE) และขนาดย่อย (Micro) ทั้งธุรกิจภาคการผลิต ภาคการค้า ภารบริการ และภาคการเกษตร สำนักงานฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ที่มีต่อธุรกิจ จึงขอความร่วมมือท่านโปรดตอบแบบสำรวจ เพื่อรัฐบาลจะได้มีมาตรการดูแลธุรกิจ SMEs ได้ทันกับสถานการณ์
ชื่อสถานประกอบการ *
จังหวัดที่ตั้งธุรกิจ *
E-mail หรือ ID LINE
โทรศัพท์
ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ *
ขนาดธุรกิจ *
ประเภทธุรกิจ *
การจดทะเบียนธุรกิจ *
สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
สถานะในวงจรธุรกิจ *
ลักษณะการประกอบการ *
ระบุประเภทธุรกิจของท่านที่เป็นธุรกิจหลัก (กรุณาเลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy