แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคลิปสอนการสร้างเว็บไซต์
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคลิปการสอนการสร้างเว็บไซต์ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน ในหัวข้อที่กำหนด
1. เนื้อหาที่นำเสนอตรงกับความสนใจของท่านมากน้อยเพียงใด *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
2. ท่านมีความเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอมากน้อยเพียงใด *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
3. ท่านสามารถปฏิบัติตามเนื้อหาที่สอนหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใด *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse