Zelená škola - Zeleň a ochrana prírody
Milí spolužiaci,
ako už iste viete, naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Zelená škola. Tento projekt sa zaoberá ekológiou a to v rôznych oblastiach. Jednou z týchto oblastí je aj Zeleň a ochrana prírody. Cieľom tohto dotazníka je zistiť Váš názor na zeleň v našej škole a jej okolí, na aktivity spojené s ochranou prírody a na informovanosť v oblasti ekológie. Takisto by sme chceli zistiť Váš názor na externú učebňu v prírode, altánok či skleník. Ak budete mať zaujímavý nápad alebo myšlienku, neváhajte to oznámiť vyučujúcim, prípadne vedeniu školy alebo Kolégiu Zelenej školy.
Za Váš čas a ochotu pomôcť tomuto projektu a škole ďakujeme.
(M. Malast, K. Ondrušová, M. Hrebeňár, S. Podolský)
Ste
Ktorú triedu navštevujete?
Your answer
Zaujímate sa o ekológiu a ochranu životného prostredia?
Je, podľa Vás, informovanosť v oblasti ekológie na Vašich vyučovacích predmetoch dostatočná? Ak áno, tak na akom predmete a uveďte aj konkrétne informácie.
Your answer
Ocenili by ste na vyučovacích predmetoch viac výučby týkajúcich sa ekológie?
Robí, podľa Vás, naša škola niečo v prospech ochrany životného prostredia? Ak áno, tak čo a ak má rezervy, uveďte, čo by ste zlepšili.
Your answer
Organizuje, podľa Vás, naša škola dostatok aktivít zameraných na ochranu životného prostredia? Ak áno, ktorá aktivita sa Vám najviac páči a ak nie, navrhnite nejaký zaujímavý nápad.
Your answer
Ocenili by ste viac zelene v učebniach a na chodbe?
Chceli by ste v školskom areáli nasledujúce zariadenia:
Áno
Nie
Skleník
Záhradka
Externá učebňa v prírode
Altánok na posedenie
Chceli by ste, aby naša škola mala vo svojom areáli:
Áno
Nie
Okrasné stromy a kry
Ovocné stromy a kry
Skalku
Chceli by ste, aby naša škola:
Áno
Nie
Stavala vtáčie búdky/kŕmidlá
Čistila (príp. stavala) studničky v lese
Čistila vodné toky
Skrášľovala prostredie v okolí Baby
Zapájala do prác súvisiacich so skrášľovaním mesta Svit
Zapájala do slovenských programov zameraných na čistenie, úpravu a ochranu chránených území (napr. upratovanie v Tatrách)
Sadila stromčeky na chránených územiach
Ak máte nejaký zaujímavý nápad, napíšte ho, prosím, sem.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service