แบบสอบถามเพื่อการค้นคว้าอิสระ การรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าของดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการขายสินค้า
แบบสอบถามนี้ต้องการศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าของดิจิทัลแแพลตฟอร์มบริการขายสินค้าของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคำถามจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นที่รู้จัก
ส่วนที่ 3 การรับรู้บุคลิกภาพของบริการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามจะถือเป็นความลัยและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณ
น.ส.มัลลิกา จันตรี
นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นิยามศัพท์ บุคลิกภาพตราสินค้า หมายถึง ลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้านั้นๆ และสิ่งที่ผู้บริโภคคาดเดาว่าจะได้รับสิ่งใดจากสิ่งที่เลือกบริโภค โดยศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าดังนี้ลาซาด้า,ชอปปี้,ไทยแลนด์โพสมาร์ท
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy