Nominering till Telge Teknologsektions Styrelse
På sektionsmötet den 19eseptember är det dags för val! Vi kommer då att rösta in nya medlemmar i styrelsen inför läsåret 2018/2019. Detta görs genom att alla som är intresserade av en given post får komma och presentera sig, och sedan röstas det på sektionsmötet om vem som får posten. Om du känner någon som du tror skulle passa för någon av rollerna i styrelsen, ber vi dig nominera dem här, varpå vi kommer kontakta dem och se om de är intresserade.

Naturligtvis kan du även nominera dig själv, och är absolut något du bör göra om du är intresserad!

Alla nominerade personer kommer först bli kontaktade för att se om de är intresserade!

Så vad gör vi i styrelsen?

Sektionsstyrelsen träffas regelbundet en gång i veckan på ett så kallat lunchmöte, samt mer officiella styrelsemöten en gång i månaden. Där man lyfter problem, ställer frågor samt tar beslut gällande verksamheten. Utöver dessa lunchmöten anordnar sektionsstyrelsen fyra stycken sektionsmöten (SM) under året där alla medlemmar från sektionen får deltaga. Vad man diskuterar på SM framgår tydligt i sektionens stadga.

Utifrån dessa möten arrangerar vi evenemang och startar projekt vars syfte är att främja studentkulturen på Campus. Vi har även nära kontakt med KTHs personal och agerar som medlare och problemlösare mellan studentkroppen och KTH.

Fördelar med att engagera sig:
• Personlig utveckling
• Du skapar ett mycket brett kontaktnät
• Du får se och uppleva delar av KTH som man annars missar.
• Du kan påverka starkt vad sektionen ska göra under året
• En mycket bra merit att ha med på CV:t
• Du får erfarenheter som du har användning av i arbetslivet
• Du har aldrig tråkigt!
Nominering till ordförande
Ordförandeposten för sektionen är en position med mycket möjligheter, men också mycket ansvar. Det handlar om att ha ett övergripande ansvar för att se till att saker blir gjort, men inte nödvändigtvis om att göra dem själv. Som ordförande ger du riktning till arbetet, och ser till att arbetet fortgår. När ett projekt avslutas, är det du som ser till att ett nytt projekt startas. Det utmanande ligger i vad som bör fokuseras på. Utöver ett fåtal av de ”måsten” som sker under året så finns det en del möjligheter att organisera egna projekt och event för att förbättra tillvaron på skolan och berika studentlivet. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till personen du nominerar!
Vice ordförande
Finns med som en hjälpande hand där inte ordföranden räcker till. Du arbetar tillsammans med, och som support för ordförande med ledning av arbetet. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till personen du nominerar!
Studerande skyddsombud (STURE)
Som studerande skyddsombud har man ansvar för studenternas hälsa på skolan. Man har även ansvar att representera studenten i frågor gällande skolans arbetsmiljö till skolans ledning eller personal. Skyddsombudet ska även regelbundet medverka i arbete med skolans arbetsmiljö, samt medverka vid angivna skyddsronder. Skyddsombudet ska bl.a. se till att det finns skyddsanordningar till farliga maskiner, skyddsutrustning vid arbete i maskinlabb eller dylik, ett fungerande arbetsklimat ex. temperatur eller ljudnivå. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till personen du nominerar!
Informationsansvarig
Som informationsansvarig ska man se till att nå ut till alla studenter på Campus Telge för att informera om events eller dylikt. Kan vara en fördel att kunna lite bildredigeringsprogram då man gör en del planscher som sätts upp på Campus Telge. Man får gå på kommunikationsråd tillsammans med informationsansvariga på andra sektioner, för att lära sig om hur man bäst når ut med info osv. Du ansvarar även för dokumenthantering inom sektionen. Kom ihåg att ange kontaktinformation till personen du nominerar!
Ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig har man till uppgift att sköta betalning, fakturering, bokföring och bokslutsarbete samt rapportering. THS Centralt anordnar bland annat bokföringsutbildningar gratis för ekonomiansvarige.Kom ihåg att ange kontaktinformation till personen du nominerar!
Idrottsverksamhetsansvarig
Som idrottsverksamhetsansvarig för IsT sköter man all idrottsaktivitet på skolan och har ansvar för att boka lokal och se till att all material finns tillgängliga för de olika aktiviteterna som planeras. Genom att fråga runt elever på campus ska man se till att ordna olika relevanta idrottsaktiviteter ett par gånger i veckan, det är viktigt att man får med så mycket folk som möjligt och marknadsför idrotten för studenterna. Kom ihåg att ange kontaktinformation till personen du nominerar!
Programansvarig Student / Studentnämndsordförande Högskoleingenjör
Den programansvariga studenten ska som huvuduppgift se till att kurserna som hålls av KTH på Campus Telge fungerar. Detta genom att till exempel anordna olika kursutvärderingar eller höra sig för med studenter. PAS ska även delta på ITMs (en skola i KTH) utbildningsnämnd och lyfta frågor som PAS inte kan lyfta på TMT (institutionen som KTH Campus Telge heter). Kom ihåg att ange kontaktinformation till personen du nominerar!
Programansvarig Student / Studentnämndsordförande Civilingenjör
Den programansvariga studenten ska som huvuduppgift se till att kurserna som hålls av KTH på Campus Telge fungerar. Detta genom att till exempel anordna olika kursutvärderingar eller höra sig för med studenter. PAS ska även delta på ITMs (en skola i KTH) utbildningsnämnd och lyfta frågor som PAS inte kan lyfta på TMT (institutionen som KTH Campus Telge heter). Kom ihåg att ange kontaktinformation till personen du nominerar!
Sekreterare
Sekreteraren har som ansvar att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på ett lämpligt sätt. Att föra protokoll innebär att sekreteraren är uppmärksam på det som diskuteras och de beslut som fattas under styrelsemötet. Syftet med att skriva ett protokoll är underlätta för sektionens medlemmar att se vad som har diskuterats och beslutats av styrelsen. Det underlättar också för styrelsens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. Kom ihåg att ange kontaktinformation till personen du nominerar!
Näringslivsansvarig
Som Näringslivsansvarig är du ansiktet utåt mot näringslivet. Man ska kunna skapa lönsamma kontakter samtidigt som man behåller de befintliga samarbetsparterna. Tillsammans med företagen ska man styra upp aktiviteter som gynnar studenterna. Som näringslivsansvarig kommer man vara medlem i Näringslivsrådet, som består av alla sektioners näringslivsansvariga. Som näringslivsansvarig är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till personen du nominerar!
Mottagningsansvarig (3-4 st.)
Mottagningsansvarige är de som har ansvar för arrangeringen av mottagningen. Detta inkluderar rekrytering av faddrar, planering av aktiviteter, säkring av finansiering, och mycket mer. Det är ett stort, men otroligt givande arbete som garanterar dig mängder av nya vänner, kontakter och möjligheten av forma den otroligt värdefulla och formativa mottagningen på det sätt du känner är bäst. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till personen du nominerar!
Har du angett kontaktinformation till personerna du nominerat? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IST-studentkår. Report Abuse