Atölye Yürütücüleri için Başvuru Formu

Kentsel mekan ve kent kullanıcılarının birlikte ve eş zamanlı olarak değişimi/dönüşümü, İstanbul’un sahip olduğu palimpsest yapının çoğullaşmasını beraberinde getiriyor. İstanbul, çok katmanlı yapısıyla geçmişten geleceğe alternatif manifestolar ve diyalogların üretilmesine zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle –yani gelecekteki geçmişle– gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Bu bağlamda, değişen ve dönüşen İstanbul’un katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden geleceğe nasıl aktarılabilir? İstanbul’a dair alternatif manifesto ve diyalog olanaklarının tartışılması ve böylece gelecek senaryolarının şekillenmesinde biz mimar ve tasarımcıların rolü ne olacaktır?

Tasarım Atölyesi 5, “Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” ana teması çerçevesinde yapılacak olan kent okumalarını ve bu okumaların üzerinden üretilen gelecek öngörülerinin iki/üç boyutlu ürünlere dönüştürülmesini kapsar. Ürünler atölye sonunda sunulacak, sergilenecek ve en iyi 10 sonuç ürün İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecektir.

İKSV 2. Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, Maltepe Üniversitesi ve IAPS-SCBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyeleri 5 ekibi olarak, tüm mimarlık ve tasarım fakültelerinin lisans öğrencilerini 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Salt Galata’da gerçekleşecek olan seminer, film gösterimleri ve atölye çalışmalarında manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve gelecek öngörüleri üretmeye bekliyoruz.


Bu tema kapsamında farklı disiplinlerden atölyelerin yürütüleceği bu etkinlikte atölye yürütmek isteyenlerin, 22 Ağustos 2014 tarihine kadar aşağıda yer alan başvuru formunu doldurmaları ve atolye.iapscsbe@gmail.com adresine atölye afişlerini göndermeleri gerekmektedir.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question