[Registration] CIRCO Track #10 : การอบรมออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) รุ่นที่  10 "Food & Beverages"
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design
รุ่นที่ 10 : “อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)”  หลักสูตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม เรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำร่วมกัน(Workshop) กับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

โดยการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO)

หลักสูตร CIRCO รุ่นที่ 10 เหมาะสำหรับใคร?
ธุรกิจที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรม “อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)” ในประเทศไทย รวมทั้งธุรกิจค้าปลีกอาหาร ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน สนใจสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- ในแต่ละรุ่น จะเปิดรับเพียง 10 ธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจสามารถส่งตัวแทนมาร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย
1) ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน ที่ดูแลเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ (business & product development) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร (*จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง)
2) ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

- - - -
ตารางการสอนสด (Live Class) ทั้งหมด 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตรในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ได้แก่

Session 1 (Initiate) : วันพุธที่ 14 ก.ย. เวลา 9.30-17.00 น. Session 2 (Ideate)* : วันพุธที่ 28 ก.ย. เวลา 9.30-17.00 น. Session 3 (Implement) : วันพุธที่ 5 ต.ค. เวลา 9.30-17.00 น.

*ระหว่าง Session 2 และ 3 ( 19-23 ก.ย.) แต่ละบริษัทสามารถรับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจ จากผู้ฝึกอบรม (Trainer Call)  บริษัทละ 1 ชั่วโมง

โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ณ ห้องประชุม สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
ชั้น 31 ตึก AIA Capital Tower ถนนรัชดา กทม.

หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 2565
ทางโครงการจะติดต่อกลับเฉพาะบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2565

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1lz0j52LfeDsjEkKcU0toDiBoOlnU7lWN/view?usp=sharing

คำถามที่พบบ่อย  (FAQ) : https://drive.google.com/file/d/1sFcoHPJZ69ialOo7LDcD8xSt3niKjaCo/view?usp=sharing

- - - -

 เกณฑ์การคัดเลือก (Selection Criteria)

1. สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง (Time Commitment) : การอบรมนี้ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากผู้อบรมหลักไม่สามารถเข้าร่วมเรียนได้ครบทุกครั้ง ทางโครงการจำเป็นคิดค่าปรับ 10,000 บาท/ บริษัท เพื่อรักษาสิทธิ์ของบริษัทอื่นๆที่สนใจเรียน แต่ไม่ได้รับเลือก

2. มีบทบาทหลักในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ในองค์กร (High level of involvement with the design & development process) : ผู้อบรมควรมีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร (เช่น ทีมพัฒนาธุรกิจ, ทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวางแผนกลยุทธ์, ทีมวิจัยกลุ่มลูกค้า, ทีมเทคโนโลยี เป็นต้น)

3. เปิดใจแลกเปลี่ยนและร่วมมือ (Open for cooperation & collaboration ) : ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมท่านอื่นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือกัน ไม่ปิดกั้นความเป็นไปได้

4. ความตั้งใจส่วนบุคคล (Personal conviction) : มีความตั้งใจจริงและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำกระบวนการออกแบบหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่าน

5. มีไอเดียหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular : เลือกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของท่าน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเตรียมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม

*การอบรม CIRCO ไม่เหมาะกับทีม CSR หรืองานสื่อสารองค์กร ที่มองหาตัวช่วยเรื่องการจัดการขยะที่ปลายทาง เนื่องจากการอบรมนี้ ธุรกิจจะได้เรียนรู้วิธีคิดและขั้นตอนในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Circular Business model) ให้กับแก่นของธุรกิจหลัก (Core business) ไปจนถึงการออกแบบเส้นทางการดำเนินงานหลังจากจบการอบรม โดยเน้นที่การค้นหาวิธีลดการสูญเสียทรัพยากร/พลังงาน/วัสดุตั้งแต่ต้นทาง และแปรเปลี่ยนให้เกิดคุณค่าสูงสุดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

ทั้งนี้ทางโครงการมองหาองค์กร บริษัทและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการนำแผนงานที่ได้จากการอบรม ไปริเริ่มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจขององค์กรได้จริง หลังจบโครงการ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณดลฌา วงษาจันทร์ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร.097-293-5556
อีเมล์ Dollacha@globalcompact-th.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Global Compact Network Thailand. Report Abuse