Instrumen Pandangan Guru 教师看法问卷(Sept 九月)
Arahan:
(A) Penilaian ini dijawab oleh GURU.
(B) Guru penilai membuat penilaian terhadap pelaksanaan Program Guru Penyayang.
(C) Menjawab semua soalan (1-5).


(1) Saya faham tatacara pelaksanaan Program Amalan Guru Penyayang. 我明白实施爱心老师计划的程序。
(2) Saya menerima baik pelaksanaan Program Amalan Guru Penyayang. 我支持实行爱心老师计划。
(3) Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting. 尊重及奖赏学生很重要。
(4) Budaya penyayang adalah amalan guru. 老师实践爱心文化。
(5) Murid perlu mendapat layanan mesra. 学生们应该获得亲切友善的对待。
(6) Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah. 我很开心迎接学生到校。
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.