Prihláška Pre Aminátorov Camp Natur 2019 - od 18 rokov
Ďakujeme Vám za záujem o pozíciu vedúceho v našom tábore. Prosíme Vás, aby ste túto prihlášku vypísali čo najobsiahlejšie a najpodrobnejšie. Pred telefonickým pohovorom, je to Váš jediný kontakt s hlavnými vedúcimi v tábore a preto sa táto prihláška stáva vašou vizitkou a v podstate jediným meradlom pred výberom vedúcich do tábora. Prázdna a nevyplnená prihláška indikuje nezáujem a neschopnosť, preto si prosím dajte záležať. Za pravdivosť všetkých tvrdení ste osobne zodpovedný. Prosíme vás nepodceňujte sa, keď si nie ste v niečom istý, napíšte nám to. Úprimnosť, presnosť a obsiahlosť sú najdôležitejšie. VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUEJEME!
Napíšte nám tri dôvody, prečo by sme ľutovali, keby ste v našom tábore neboli? *
Napíšte nám tri dôvody, prečo sa chcete stať vedúcim v našom tábore? *
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Vek *
Adresa bydliska *
Telefónne číslo *
Emailová adresa *
Potvrdenie emailovej adresy *
Kontakt v prípade núdze
Prosím uveďte meno a telefónne číslo osoby, ktorú môžeme kontaktovať
Zamestnanie, alebo skola, ktorú navštevujete *
Turnus na ktorý sa hlásite *
Required
Toto sú naše tradičné táborové aktivity
Prosím všetky si pozorne prečítajte, nižšie budete k jednotlivým aktivitám pridávať svoje hodnotenie. Je veľmi dôležité aby ste aspoň v dvoch aktivitách vynikali. Ku každej aktivite vedúci v tábore dostane podporu hlavných vedúcich, knihy, materiál a podobne.
Šport
Futbal, volejbal, lakros, lesný bejzbal, frisbee, a všetky možné ostatné skupinové športy
Ručné práce
Náramky, náhrdelníky, gorálky, lapače snov, bederné rúšky, sukničky, wampumové pásy, batikovanie, pletenie. Toto je suverénne najoblúbenejšia aktivita pre dievčatá aj chlapcov. Vedúci musia prejaviť naozajstné nadšenie a energiu viesť aj tých najnešikovnejších indiánov k výsledkom, ktoré ich budú baviť. Z tejto aktivity nosia deti domov veľa vyrobených predmetov pre rodičov, kamarátov a preto je to zároveň aktivita, ktorá nám robí veľmi dobré meno po tábore, keď nás deti doma spomínajú!
Kreslenie
Voskovky, kriedy, temperky, vodovky / papier, kameň, drevo, šišky / indiáni, tábor, kone, típí. Je len na vedúcom tejto aktivity, čo vymyslí, ako nadchne deti, čo ich naučí a ako ozdobia seba či tábor!
Lesná Múdrosť – Prežitie – Bushcraft - Poľovníctvo
Jedná sa o štyri samostatné aktivity, ktoré sú vlasne jedným velkým tématickým celkom, ktoré reprezentuje samotné myšlienky indiánskeho táborenia. Je to učenie o pírode, faune, flóre a prežití v prírode. Učíme ako založiť oheň, narábať so sekerkou, nožom, lanom, učíme sa uzly, variť základné veci, stavať prístrešky bunkre, vyrábať zbrane a to všetko v rámci našej táborove rozprávky zaobalené do indiánskej malebnosti.
Laná a prekážky
Výroba prekážok z prírodných materiálov a lán, lezenie, preliezanie, zlaňovanie, výroba trvalých lanových zábaviek - hojdačiek, spúšťačiek a podobne.
Čajovňa
Spoznávanie biliniek, plodov a stromov. Zber, sušenie, tvorba herbárov a štúdium biliniek. Varenie čajov pre celý tábor, miešanie čajov s rôznych biliniek. Táto aktivita sa veľa krát spája s varením v prírode, turistikou, ručnými prácami, alebo lesnou múdrosťou. Vedúci musí mať potrebné znalosti, ale aj energiu a radosť s takejto aktivity.
Varenie v prírode
Jedná sa o jednu z najobľúbenejších aktivít - pečenie pizze, koláčov, posúchov, pagáčov, chleba atď. v našej peci na drevo. Grilovanie, varenie na ohni všetkého možného čo si deti zaprajú. Jedná sa o varenie v primitívnych podmienkach. Napríklad: polievky, kompóty, džemy, pečené maso, koláče a podobne.
Streľba z luku a vzduchovky
Výučba bezpečnosti pri streľbe, výučba techniky a dozor na strelnici počas streľby, tvorba sterleckých súťaží a hier, výroba primitývnych zbraní ako sú rôzne vrhačky, praky, ozdobné zbrane a podobne
Hudba
Doprovod spevu na hudobný nástroj, tvorba taborových pokrykov, piesní, džinglov, primitývnych nástrojov, učenie tradičných tábrových piesní, ktorými sa bavíme počas voľných chvíľ v tábore.
Divadlo
Hranie krátkych scénok, herectvo, tvorba divadelných príbehov z prostredia tábora/indiánov, výroba scény, kostýmov a podobne.
Starostlivost o kone a jazdenie
Hľadáme vedúcich, schopných samostatne zvládnuť kone v tábore, prejazdiť ich a pripraviť pre jazdenie detí na lonžke, prípadne na krátkych vychádzkach. Vedúci by mal mať bohatú prax a poznať všeobecne uznávané toérie o koňoch a jazdení, prípadne príbehy o koňoch a indiánoch - divokom západe. Jedná sa o výučbu základov jazdenia, starostlivosť, vedenie detí k láske k zvieratám.
Vodné športy
Hry v bazéne, vodné hry do horúceho počasia - oblievačky, stavba hrádze na potoku, stavba vodnej šmyklavky a podobne.
Pomoc v kuchyni a technická podpora tábora
Jedná sa o pozíciu kde sa dvaja vedúci starajú o vydávanie stravy, predaj v táborovom bufete, poriadok v kuchyni a v jedálni, varenie čaju a drobností pre tábor. Okrem toho majú na starosti ohrev teplej vody vo vojenskom systéme na sprchovanie, dozor počas voľna vedúcich, hodnotenie čistoty v tábore a iné drobnosti. Jedná sa o technickú podporu činnosti v tábore. Je potrebné byť držiteľom platného zdravotného preukazu.
HODNOTENIE
1 Prosím prečítajte si aktivity, ktoré u nás v tábore ponúkame a ohodnoťte sa na uvedenej škale v každej aktivite *
1 - Som expert a viem samostatne viesť túto aktivitu; 2 - Vedel by som pomôcť viesť  túto aktivitu; 3 - Nemám veľké skúsenosti s touto aktivitou; 4 - Nemám záujem o túto aktivitu
1
2
3
4
Šport
Ručné práce
Kreslenie
Lesná Múdrosť – Prežitie – Bushcraft - Poľovníctvo
Laná a prekážky
 Čajovňa
Varenie v prírode
Streľba z luku a vzduchovky
Hudba
Divadlo
Starostlivost o kone a jazdenie
Vodné športy
Pomoc v kuchyni a technická podpora tábora
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy