Peticija za zagotovitev sodobne evropske ureditve lekarniške dejavnosti
Ministrstvo za zdravje je vložilo predlog sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti, krovnega zakona, ki ureja lekarništvo v Republiki Sloveniji. V Strokovnem združenju lekarnarjev Slovenije, v katerega je včlanjena tudi vaša lekarna, menimo, da zakon, kot je predlagan, ne rešuje glavnih težav, s katerimi se lekarne po Sloveniji soočamo. Zaradi tega smo Ministrstvu predlagali rešitve, s katerimi bi se zakon, ki ga sicer nujno potrebujemo, popravil, vendar smo naleteli na gluha ušesa. Tako Vas prosimo za podporo s podpisom!
Naš cilj je vsem pacientom zagotoviti dostop do visoko strokovnih in konkurenčnih storitev ter preprečiti vzpostavitev monopolov na področju preskrbe z zdravili, zato od zakonodajalca zahtevamo:

• da sprejme poenotena, objektivna in nediskriminatorna merila, ki omogočajo kvalitetno izvajanje storitev na področju lekarniške dejavnosti;

• da omogoči enakopravne in nediskriminatorne pogoje za vse izvajalce lekarniške dejavnosti, ne glede na njihovo statusno-pravno obliko;

• da lekarniška dejavnost ostane del zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja kot dejavnost posebnega družbenega pomena, za katero veljajo konkurenčna pravila EU;

• da lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja v skladu z načeli pravičnosti, kakovosti, varnosti, učinkovitosti in enakomerne dostopnosti.

Odločno nasprotujemo delom predloga ZLD, ki lekarniško dejavnost spreminjajo v dejavnost, ki ni primerljiva s sodobno evropsko ureditvijo lekarniške dejavnosti ter onemogoča razvoj konkurenčnejših storitev in proste izbire za vse slovenske paciente.

Podpisani izjavljam, da sem seznanjen z vsebino peticije in se z njo strinjam.

Ime in priimek
Vaš odgovor
Naslov
Ulica, hišna številka, kraj
Vaš odgovor
Datum rojstva
Vaš odgovor
E-mail naslov
Vaš odgovor
Pošlji
Nikoli ne pošiljajte gesel prek Google Obrazcev.
Ta obrazec je bil ustvarjen v domeni Kreativne komunikacije d.o.o.. Prijavite zlorabo - Pogoji storitve - Dodatni pogoji