Dotazník spokojnosti študenta - hodnotenie školy

Vážení študenti, prosíme vás o vyplnenie dotazníka , ktorý nám pomôže zistiť vaše názory na fungovanie našej školy. Svoj názor vyjadrite tým, že vyznačíte zvolenú možnosť podľa nasledovnej stupnice:

4 – veľmi spokojný, 3 – spokojný, 2 – skôr spokojný, 1 – skôr nespokojný, 0 – nespokojný

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question