Barn ar gyfer Neges Heddwch ac Ewyllys Da Pobl Ifanc Cymru 2018 - Collecting views for the Peace and Goodwill Message from the Young People of Wales.
Rydym ni, pobl ifanc ardal Eisteddfod Penybont ar Ogwr Taf ac Elai, yn llunio Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2018 pobl ifanc Cymru. Rydym yn awyddus i dderbyn eich barn chi ar yr hyn sydd yn bwysig o ran Heddwch yn y byd ac Ewyllys Da pobl at ei gilydd.

We the young people of Bridgend, Taff and Elai, are writting the 2018 Peace and Goodwill message from the young people of Wales. We wish to have your views on the most important aspect of peace in the world and the goodwill of people to each other.

Bydd y neges hon yn cael ei rhannu i’r byd ar Fai 18 2018 gan annog eraill i'w rhannu ac ymateb iddi. Byddwn yn cyflwyno’r neges i Lywodraeth Cymru ac i aelodau Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Senedd Ewrop.

The message will be shared to the world on May 18th 2018, encouraging others to share and respond. The message will be presented to the Welsh Government and members of the UK Government and the European Parliament.

Helpwch ni drwy ateb y cwestiynau canlynol: Please help us to achieve this by answering the following questions:

Oed / Age
Ym mha sir ‘dach chi’n byw/ in which local authority area do you live?
Beth sy’n effeithio pobl ifanc yng Nghymru / What effects young people in Wales?
Your answer
Beth sy’n effeithio pobl ifanc ar lefel fyd eang / What effects young people in the world?
Your answer
Sut fedrwch chi wneud gwahaniaeth? / How can you make a difference?
Your answer
Sut gall eraill gwneud gwahaniaeth / How can others make a difference?
Your answer
Sut gall yr Urdd gwneud gwahaniaeth / How can the Urdd make a difference?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms