Zdrowy pracownik, zdrowa firma 2018
Kwestionariusz konkursu dla pracodawców promujących zdrowie
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jaką firmę Pan/Pani reprezentuje? *
Jaką branżę Państwo reprezentują? *
Ilu pracowników Państwo zatrudniają? *
Czy prowadzone obecnie działania prozdrowotne są elementem strategii personalnej firmy? *
tak
nie
Czy przed przystąpieniem do realizacji działań zbadali Państwo potrzeby zdrowotne pracowników? *
tak
nie
Jakie były trzy główne problemy zdrowotne u Państwa pracowników? *
Czy do realizacji działań promocji zdrowia w miejscu pracy powołano koordynatora lub zespół zadaniowy? *
tak
nie
Które z wymienionych poniżej działań realizowali Państwo w miejscu pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy? *
Required
Jakie założono cele działania promocji zdrowia w miejscu pracy? *
Jakie inicjatywy podjęto i jak często je realizowano? *
W jaki sposób komunikowano prowadzone działania i zachęcano do udziału w nich? *
Ilu pracowników zostało zgłoszonych do programu opieki medycznej (abonament / ubezpieczenia)? *
Czy programy opieki medycznej dla pracowników obejmowały rehabilitację lub/i stomatologię *
Ilu było uczestników innych działań dla pracowników (akcje profilaktyczne, seminaria, itp.)? *
Czy w przygotowaniu programu korzystali Państwo ze wsparcia ekspertów zewnętrznych? *
tak
nie
Jeśli tak, to w jakim zakresie odbywała się ta współpraca?
Czy zaobserwowali Państwo pozytywne zmiany w funkcjonowaniu organizacji po wprowadzeniu działań prozdrowotnych? *
tak
nie
Jeśli tak, to jakie?
Jakie były główne bariery i ograniczenia w prowadzeniu działań prozdrowotnych? *
Czy po zrealizowanych działaniach promocyjnych w miejscu pracy stosują Państwo metody/narzędzia utrzymujące nawyki prozdrowotne u pracowników? *
Czy będą Państwo kontynuowali realizację działań prozdrowotnych w następnych latach? *
tak
nie
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pracodawcy RP. Report Abuse