Woodcock - Johnson: základné školenie 2022 bez testu
Školenie pre administrátorov testu Woodcock - Johnson International Editions II.
Časový rozsah 16 hodín prezenčná forma
Realizácia vzdelávania: leto 2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Registračný formulár inovačného vzdelávania
Ochrana osobných údajov: "GDPR"
Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 GDPR, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.
Základné údaje
Miesto a termín konania školenia *
Titul *
Meno *
Priezvisko *
Rodné priezvisko *
Titul za menom
Dátum narodenia *
Miesto narodenia *
E - mail *
Napíšte, prosím, Váš osobný e-mail aby bolo možné doručiť všetky informácie priamo Vám.
Telefón *
Miesto bydliska
Ulica *
Číslo domu *
Obec *
PSČ *
Vzdelanie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania *
Názov vysokej školy, resp. univerzity a fakulty *
Sídlo vysokej školy alebo univerzity *
Študijný odbor *
Číslo diplomu a dátum jeho vystavenia *
Rok ukončenia najvyššieho vzdelania *
Zamestnanie
Momentálne som v pracovnom pomere *
ak momentálne nie ste v pracovnom pomere, píšte ďalej nuly
Úplný názov zamestnávateľa *
Ulica *
Číslo *
Obec *
PSČ *
Okres *
Kraj *
Pracovná pozícia *
Dĺžka odbornej praxe *
Zamestnávateľ IČO *
Udávajte v prípade, že Vám školenie platí zamestnávateľ. V opačnom prípade napíšte nulu.
Zamestnávateľ DIČ *
Udávajte v prípade, že Vám školenie platí zamestnávateľ. V opačnom prípade napíšte nulu.
Telefón do zamestnania *
Informácie o platbe
Platbu je nevyhnutné zaplatiť jednorazovo vo výške 200,- Eur:
Sumu pošlite na č. ú. 2629214355/1100, TATRA BANKA, a.s. Slovensko, pobočka Poprad.
Úhradu je nevyhnutné uskutočniť do začiatku vzdelávania. Ak do uvedeného termínu nebude zaplatený poplatok, bude miesto uvoľnené nasledujúcemu záujemcovi.

Na uhradenie poplatku za školenie Vám zašleme faktúru po tejto registrácii s variabilným symbolom, ktorý identifikuje Vašu platbu.

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme  o doplnenie Vášho mena  do správy pre prijímateľa na správne priradenie Vašej platby!!!

Podrobné informácie k školeniu dostanete najneskôr mesiac pred konaním školenia.
Súhlasím zo zaplatením poplatku v celkovej výške 200,- Euro *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy