Järjestöjen yhteinen vaikuttamissuunnitelma: Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa
Maakunta- ja sote-uudistus siirtää osan kuntien tehtävistä tulevaan maakuntaan. Näin ollen myös osa kuntien tekemästä järjestöyhteistyöstä siirtyy jatkossa maakunnan tehtäväksi. Järjestöt pyrkivät yhdessä vaikuttamaan siihen, että sekä kuntien että tulevan maakunnan tekemä järjestöyhteistyö tukisi mahdollisimman hyvin järjestöjen mahdollisuuksia toimia. Järjestöjen yhteisiä vaikuttamisteemoja on työstetty neljässä työpajassa yli 40 järjestön voimin. Työpajojen tuloksena on syntynyt seitsemän selkokielistä vaikuttamisteemaa suhteessa kuntiin ja kolme kattavaa vaikuttamisteemaa liittyen maakuntavaaleihin.

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten hyvin työpajoissa työstetyt teemat vastaavat eri alojen järjestöjen käsitystä siitä, mihin asioihin järjestöjen tulisi yhdessä maakunta- ja kuntatasolla pyrkiä vaikuttamaan. Jokaisella järjestöllä on lisäksi omia vaikuttamistarpeita liittyen kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä maakuntavaaleihin. Yhteisten teemojen avulla tuetaan ja täydennetään järjestöjen omia vaikuttamisteemoja.

Järjestöjen yhteiset vaikuttamisteemat käsitellään kyselyn tulosten pohjalta maakunnallisessa järjestöneuvottelukunnassa alkuvuodesta 2018. Yhteiseen vaikuttamiseen liittyen järjestöille tarjotaan sekä sähköistä että muuta materiaalia, joiden avulla järjestöt voivat viedä yhteistä viestiä kunnan virkamiesten ja kunnanvaltuutettujen sekä maakuntavaaliehdokkaiden ja puolueiden suuntaan. Yhteiset materiaalit tuottaa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke, ks. lisätietoja: www.ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

Kyselyn vastausaika päättyy 17.1.2018.

Vastaajan nimi *
Your answer
Vastaajan sähköpostiosoite *
Your answer
Vastaajan edustama järjestö/yhdistys/seura/osasto/lippukunta *
Your answer
Edustamani järjestö/yhdistys/seura/osasto/lippukunta on *
Edustamani järjestö/yhdistys/seura/osasto/lippukunta kuuluu *
MAAKUNTATASON TEEMAT Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteena on, että tuleva maakunta 1) tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina 2) tukee järjestötoimintaa tilojen ja avustusten avulla sekä 3) mahdollistaa kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumisen. Järjestömme näkökulmasta kampanjan sisällöt *
Mikäli kampanjan sisällölliset painopisteet eivät täysin tai ollenkaan edusta sitä, mihin järjestönne mielestä tulisi tässä muutostilanteessa pystyä vaikuttamaan, kuvaa omin sanoin, millaisiin asioihin järjestöjen olisi nyt tärkeää yhdessä vaikuttaa maakunnallisella tasolla
Your answer
KUNTATASON TEEMAT Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteena on, että kunnat ja kaupungit 1) mahdollistavat kuntalaisten aktiivisen osallistumisen 2) tunnistavat ja tunnustavat järjestöt tasavertaisina kumppaneina 3) nimeävät järjestöyhdyshenkilön ja kutsuvat järjestöt säännöllisesti koolle 4) tarjoavat järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja 5) maksavat järjestöavustuksia 6) keräävät ja hyödyntävät kuntalaisten kokemuksia palveluissaan sekä 7) viestivät järjestötoiminnasta kuntalaisille. Järjestömme näkökulmasta kampanjan sisällöt *
Mikäli kampanjan sisällölliset painopisteet eivät täysin tai ollenkaan edusta sitä, mihin järjestönne mielestä tulisi tässä muutostilanteessa pystyä vaikuttamaan, kuvaa omin sanoin, millaisiin asioihin järjestöjen olisi nyt tärkeää yhdessä vaikuttaa kunnallisella tasolla
Your answer
Järjestöjen yhteiseen vaikuttamiseen liittyen tuotetaan sekä sähköistä että muuta materiaalia. Järjestömme voisi olla mukana kampanjassa mm. *
Required
Millaista vaikuttamistyötä oma järjestönne tekee maakuntavaaleihin liittyen, mm. vaalitilaisuudet?
Your answer
Millaista järjestöjen välistä yhteistyötä toivotte maakuntavaaleihin liittyen?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pohjois-Pohjanmaan Sosiaaliturvayhdistys Ry. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms