Medskapa Uppsala Hållbarhetsfestival 25:e maj // Call for contributions to Uppsala Sustainability Festival 25th of May
[English below]

I vår, den 25e maj, kommer äntligen Uppsala Hållbarhetsfestival tillbaka! I år arrangeras festivalen i Humanistiska teatern, i Engelska parken.

Årets tema är "Samlas'

Hur kan vi samla våra tankar, oss själva och varandra för att skapa en plats för samtal och handling i Uppsala?

Det finns många initiativ och människor runt omkring oss som arbetar med och mot hållbarhet. Detta kommer vara en plats att dela, fira, lära, agera och inspirera.

Det finns många initaitiv och människor i vår närmiljö som arbetar med och för hållbarhet. Detta är en mötesplats för att dela, fira, lära sig, mobilisera och inspirera.

Vill du bidra till programmet?

Du kan medverka på många olika sätt - håll i en workshop, skapa installationer eller utställningar, framföra konst eller musik, med mera. Deltag antingen som privatperson eller representera din organisation.

Efter att du har skickat in ditt förslag kommer vi att återkomma med besked om vi kan erbjuda er en plats i programmet. Vi kommer ha begränsat med plats i programmet så det kan hända att vi inte kan ge plats åt alla utan måste göra ett urval där vi försöker ta hänsyn till att ha en så stor variation av aktiviteter som möjligt.

Deadline för att skicka in ett förslag är den 15e maj.

Välkommen att skicka in din idé!

---

The Uppsala Sustainability Festival returns on Friday May 25th!

This year the festival will be held at the Humanumanistiska teatern in Engelska Parken! We will have some indoor spaces as well as the main theatre area.

The theme for this festival is "Gather"

How can we gather our thoughts, selves and community to build a space for conversation and action in Uppsala?

There are many initiatives and people around us that are working with and towards sustainability. This will be a space to share, celebrate, learn, mobilise and inspire!

Are you interested in contributing to the program?

Contributions can be in many different forms - hosting workshops, having a stand, creating installations or exhibitions, performing art or music, and more. Both individuals and organisations are welcome to contribute.

We will get back to you whether we can offer you a space in the program. There is a limit to the number of program items based on the venue, so we may have a selection process after the expressions of interests are received. This will be based on the aim of having a diverse mix of contributors and activities.

Deadline is now extended to MAY 15!

Welcome to submit your idea!
Email address *
Namn // Name *
Your answer
Organisation //Organization *
Om du inte representerar någon organisation, skriv bara individ/student/gäst. // If you don't represent an organisation, simply write individual/student/guest.
Your answer
E-post // E-mail *
Your answer
Telefon // Phone *
Your answer
Hur vill du bidra till festivalen? // How would you like to contribute to the festival? *
Required
Ange rubrik på ditt bidrag till programmet (kort och intresseväckande) // Please specify the title of your contribution for the program (short and interesting) *
Your answer
Berätta mer om din idé // Tell us more about your idea *
Förklara mer om vad ditt bidrag skulle innebära. Vem är du? Vad vill du göra mer specifikt? Vilka förutsättningar behövs (lokal, utrustning osv.)? Vill du samarbeta med några andra kring detta? // Explain a bit what your contribution would be. Who are you? What will you be doing more specifically? What support would you need? Would you like to collaborate with someone on your idea?
Your answer
Hur lång tid behöver du till ditt bidrag? // How long time do you want for your contribution? *
Vilken typ av utrymme och anläggningar skulle du föredrar eller behöver för ditt bidrag? // What type of space and facilities would you prefer or require for your contribution? *
Required
Vänligen specificera vilken typ av utrustning du skulle behöva. // Please specify what kind of equipment you would need. *
Required
Vänligen delge vidare detaljer angående önskat utrymme, faciliteter och nödvändigheter, om ni har några. // Please explain and provide further details for the space and facilities preferences and requirements, if you have any. *
Your answer
När vill du att ditt bidrag ska äga rum? // When would you like your contribution to take place? *
Required
Några frågor eller kommentarer? // Any other questions or comments?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy