เสวนาฟรี "มิติใหม่ของการดูแลในสังคมสูงอายุ ถอดบทเรียนจากญี่ปุ่น"
**จำนวนจำกัด 70 ที่นั่งต่อหัวข้อบรรยายเท่านั้น**

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมและการเสวนาครั้งต่อ ๆ ไปได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat)
ห้อง 303 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2613-2247
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
Website : http://www.conc.tbs.tu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/conc.thammasat
หัวข้อที่ท่านสนใจร่วมเสวนา
ชื่อ - นามสกุล *
วันเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับ/วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน/บริษัท *
กิจกรรมหลักของหน่วยงาน/บริษัท *
ตำแหน่ง *
Email *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ท่านเคยร่วมกิจกรรมของศูนย์ ABCD หรือของคณะพาณิชย์ฯ มธ.ใดบ้างหรือไม่
เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของท่าน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thammasat Business School.