แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ห้องเรียนที่ *
รายวิชา *
เลือกครูผู้สอน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms