Přihláška DRUŽSTVA na Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje České Budějovice 19.9.2019
Čtěte prosím pokyny pro vyplnění!!!
V ideálním případě vyplní přihlášku za všechny členy družstva vedoucí (kapitán) družstva (klubu, svazu, organizace apod.). V rámci přihlášky se družstvo přihlašuje na všechny soutěžní disciplíny. Absolvování všech sportovních disciplín však není povinné. (Viz pravidla soutěže).Po vyplnění osobních údajů všech členů družstva odešlete přihlášku tlačítkem "ODESLAT"

Zajistěte prosím, aby všichni přihlášení sportovci byli seznámeni a souhlasili s prohlášením účastníka her.
Níže laskavě uveďte kontaktní e-mail na kapitána družstva nebo osobu, která družstvo přihlašuje.
Email address *
6. Sportovní hry senzačních seniorů
Název organizace, kterou družstvo reprezentujete (seniorské kluby, skupiny a město či obec) *
Můžete vynechat pokud reprezentujete sami sebe.
Your answer
Napište příjmení a jméno kapitána družstva *
údaje prosím oddělte čárkou!
Your answer
Uveďte rok narození kapitána družstva *
Your answer
Uveďte mobil kapitána družstva *
Your answer
2. člen družstva, příjmení, jméno, rok narození *
Napište příjmení, jméno a rok narození člena družstva oddělené čárkami např. Novák, Jan, 1950,
Your answer
3. člen družstva, příjmení, jméno, rok narození *
Napište příjmení, jméno a rok narození člena družstva oddělené čárkami např. Novák, Jan, 1950,
Your answer
Sdělení pro organizátory
Napište, co byste nám rádi sdělili k organizaci akce.
Your answer
Prohlášení účastníka Sportovních her *
Souhlasím s organizačními podmínkami akce „ 6. Sportovní hry senzačních seniorů Jihočeského kraje“ a pravidly soutěžních disciplín. Jsem si vědom svého zdravotního stavu a akce se účastním na vlastní odpovědnost a riziko. Intenzitu sportovního výkonu přizpůsobím svým schopnostem a zdravotnímu stavu. Jakékoli zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost apod.) oznámím organizátorovi před začátkem akce. Beru na vědomí, že organizátor není odpovědný za jakékoli případné zdravotní problémy vzniklé během konání výše uvedené akce nebo bezprostředně po ní. Beru na vědomí, že z průběhu akce „6. Sportovní hry senzačních seniorů Jihočeského kraje“ budou pořizovány zvukově-obrazové záznamy a souhlasím s pořízením obrazového a/nebo zvukového záznamu mé osoby, jakož i ke zpracování záznamu a jeho zveřejnění a užití pro účely prezentace akce, organizátora a jeho aktivit. Organizátor neručí za ztrátu cenností v průběhu konání akce ve čtvrtek 19. 9. 2019 na Stadionu TJ Sokol Sokolský ostrov 1, České Budějovice.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service