Taushetserklæring Akerselva Padleklubb
Alle tillitsvalgte, innleide, frivillige mv. skal digitalt signere denne tauserklæringen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Fornavn *
Etternavn *
Relasjon til APK *
Required
Taushetsklæring
Klubben skal ha fokus på åpenhet og transparans i alle ledd i sitt arbeid samtidig som en må etterleve denne taushetserklæringen.

Jeg forplikter meg herved til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og skjermingsverdig informasjon, personopplysninger, eller annen informasjon som uvedkommende ikke skal få kjennskap, til som jeg har fått kunnskap om i mitt arbeid/bidrag ovenfor Akerselva Padleklubb.

Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid, engasjement ved Akerselva Padleklubb.

Jeg er klar over at overtredelse av taushetsplikt kan medføre straffeansvar. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar, oppsigelse eller avskjed.

Jeg vil holde hemmelig og ikke dele passord, koder, nøkler eller annen sensitiv og intern informasjon (herunder personopplysninger) du har fått tilgang til via møter, skriftlig eller på annen måte med mindre det er klarert at dette er informasjon som kan deles med en gitt målgruppe. Dette gjelder også informasjon knyttet til andre organisasjoner. Alt innhold knyttet til klubben skal lagres, endres eller brukes i tilknytning til klubben er klubbens eiendom og skal kun lagres på de systemer som klubben bruker og ikke kopieres eller brukes på noen personlige systemer (klubben bruker Googles dokumenthåndteirngserkøy, men MS Office-filer kan brukes når nødvendig  forutsatt lagret på samme sted som klubben har sine dokumenter. Jeg vil varsle styreleder eller styret om avvik fra nevnte eller andre forhold det er nødvendig å informere om.

Jeg er kjent med at hvis jeg skal arbeide med mindreårige (dvs. unge under 18) eller mennesker med utviklingshemning, skal jeg også ha levert politiattest før jeg deltar i slikt arbeid  Ta kontakt med klubben for mer info, se også www.akerselvapadleklubb.no/politiattester.

Jeg er også klar over at denne taushetserklæring gjelder etter opphør av oppdraget som frivillig, innleid, ansatt mv.i henhold til lovene referert i avsnittet ovenfor.

Bekreftelse på etterlevelse av taushetserklæring *
Captionless Image
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Akerselva Padleklubb. Report Abuse