แบบประเมินห้อง SC2-307 ประจำปีการศึกษา 2/2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปข้อผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนด้านห้องเรียน SC2-307
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
หัวข้อการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. ความพร้อมของอุปกรณ์/สื่อโสตฯภายในห้องเรียนบรรยาย
2. ความคมชัดของเครื่องฉายภาพ Projector
3. เครื่องเสียงมีเสียงที่ชัดเจน
4. โต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้งาน
5. ความเหมาะสมของแสงสว่างในห้องเรียน
6. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน
7. ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
8. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
9. ประสิทธิภาพของซอฟแวร์ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
10. ความสะดวกในการขอรับบริการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse