Beauty Workshop with Changmakeup (Hà Nội)

Địa điểm: Phòng 2403, tầng 24, Thành Công Tower 57 Láng Hạ, BĐ, Hà Nội
Thời gian: 8h30 đến 12h hoặc 14h đến 17h30
Ngày: Thứ 7, 2/1/2016
Học phí: Ghế VIP 219.000 đồng
Ghế thường 189.000 đồng
Hạn đăng kí: 20/12/2015
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question