Ankieta
Szanowni Państwo
Fundacja „Rodzice Szkole” realizuje program badawczy poświęcony miejscu, roli, prawom i obowiązkom rodziców w szkole. Ważnym elementem wspomnianego programu jest niniejsza Ankieta.

Uprzejmie prosimy by podzielili się Państwo z nami opiniami na temat stanu systemu oświaty, reformy i miejsca rodziców w szkole.
Wyboru odpowiedzi dokonajcie państwo stawiając znak w odpowiedniej kratce.
Wiek *
Your answer
Płeć *
Miejsce zamieszkania *
Wykształcenie *
Your answer
Wykonywany zawód *
Your answer
Czy posiada pani/pan dziecko w wieku szkolnym (ile) *
Your answer
Czy posiada pani/pan dziecko w wieku szkolnym (wiek) *
Your answer
Czy w szkole, w której uczy się pani/a dziecko?: *
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej nie
Nie
Panuje spokój i zgodna współpraca szkolnej społeczności
Jest efektywnie prowadzony proces dydaktyczny
Jest efektywnie prowadzony proces wychowawczy
Rodzice współdecydują o programie nauczania?
Rodzice współdecydują o programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły?
Rodzice współdecydują o sposobach i metodach nauczania?
Rodzice współdecydują o sposobach i metodach wychowania?
Rodzice mogą decydować o wyposażeniu i warunkach nauczania?
Rodzice mogą decydować o wszystkich kwestiach administracyjnych dotyczących szkoły?
Czy jesteście Państwo zadowoleni ze szkoły, do której uczęszcza wasze dziecko?
Czy uważacie, że państwa dziecko lubi swoją szkołę?
Czy szkoła państwa dziecka kształtuje postawy obywatelskie?
Czy szkoła państwa dziecka kształtuje postawy patriotyczne?
W kwestii reformy, jak państwo oceniacie: *
Zdecydowanie dobrze
Dobrze
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Reformę i jej wprowadzenie przez MEN?
Działania i przygotowania na poziomie powiatu/gminy?
Działania i przygotowania w szkole?
Nowy podział na szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe?
Zmiany w programach szkolnych?
Zmiany w siatkach godzin?
Zmiany w sieci szkół?
W jakim stopniu Rodzice powinni: *
Zdecydowanie w dużym stopniu
W znacznym stopniu
Raczej umiarkowanie
W niewielkim stopniu
Wcale
Móc decydować o programie nauczania?
Móc decydować o programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły?
Móc decydować o sposobach i metodach nauczania?
Móc decydować o sposobach i metodach wychowania?
Móc decydować o wyposażeniu i warunkach nauczania?
Móc decydować o wszystkich kwestiach administracyjnych dotyczących szkoły?
Zmiany systemowe: *
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej nie
Nie
Czy należy zachęcać i wspierać działania eksperymentalne i innowacyjne w oświacie?
Czy należy zwiększyć rolę samorządu terytorialnego (organu prowadzącego) w nadzorze nad szkołami i placówkami?
Czy należy zwiększyć rolę kuratorium oświaty w nadzorze nad szkołami i placówkami?
Czy szkoła powinna mieć większa samodzielność i samorządność przez zwiększenie uprawnień dyrektora, rady rodziców, rady pedagogicznej i rady szkoły?
Czy należy znacząco uprościć przepisy i procedury?
Czy szkoła powinna kształtować postawy patriotyczne?
Czy szkoła powinna kształtować postawy obywatelskie?
Czy należy zrezygnować z podstawy programowej przy zachowaniu programów egzaminów?
Czy należy zrezygnować z obowiązkowej siatki godzin?
Czy rodzice współpracując ze szkoła mogą wspierać kształtowanie postaw obywatelskich u swoich dzieci.
Czy rodzice współpracując ze szkoła mogą wspierać kształtowanie postaw patriotycznych u swoich dzieci.
Czyja rola w oświacie powinna wzrosnąć i w jakim stopniu? *
Rola powinna być znacząco zmniejszona
Rola powinna być zmniejszona
Rola powinna być bez zmian
Rola powinna być zwiększona
Rola powinna być znacząco zwiększona
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Kuratoriów Oświaty
Samorządów wojewódzkich
Samorządów powiatów i gmin (prowadzą szkoły)
Rad szkół
Rad rodziców
Rad pedagogicznych
Dyrektorów szkół i placówek
Samorządu uczniowskiego
Email address
Your answer
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Fundacji "Rodzice Szkole" na podany adres e-mail *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy