แบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - สำหรับอาจารย์ผู้สอน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน (เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ส่ง ด้านล่างเพื่อส่งคำตอบ)
อาจารย์ผู้สอนหมู่เรียนที่ (Section)
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา
2. ความรู้/เนื้อหาตรงกับความต้องการของนักศึกษา
3. หนังสือและสื่อการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการเรียนของนักศึกษา
4. เนื้อหาของหนังสือที่ใช้มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา
5. นักศึกษามีพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
6. นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
7. โปรแกรม Tell Me More Online สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8. โปรแกรม Tell Me More Online สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
9. โปรแกรม Tell Me More Online มีความสวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย
10. หลังการอบรมเสร็จสิ้น คาดว่านักศึกษาจะยังคงใช้โปรแกรม Tell Me More Online เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป
11. โดยภาพรวมหลังจากใช้โปรแกรม Tell Me More Online แล้ว มีความรู้สึกพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
12. ควรจัดโครงการอบรมนี้อีก ในปีการศึกษาต่อไป
13. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms