Zapisy na szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Informacje o dacie i miejscu szkolenia otrzymają osoby zakwalifikowane na szkolenie.
Email address *
Imię i nazwisko *
telefon *
Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Bezpieczny Wolontariusz 2018" prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, a finansowanego przez Urząd Miasta w Suwałach.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów sprawozdawczych, przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA (administratora danych) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku utrwalonego w postaci Foto i Video, w związku z uczestniczeniem w niniejszym projekcie
Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestniczenia w zajęciach.
Oświadczam iż wiem że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
Szkolenie jest częściowo odpłatne. Koszt odpłatności za szkolenie to 6,50 zł
Projekt "Bezpieczny wolontariusz 2018" prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, a współfinansowany przez Urząd Miasta w Suwałkach
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zgadzam się na obciążenie mnie kosztami szkolenia na podstawie wystawionej na moje dane faktury. Koszt rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni wynosi 100 zł brutto. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA.