ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމް
މިފޯމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުބައްތި ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓުކުރުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމެއް.

މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ މަގުބައްތިއެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަގުބައްތި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ސަރަހައްދު އަދި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހިމެނޭހެން ފޯމްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް، ހުށައެޅުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Details of the Person Reporting the Issue ( މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް )
Name ( ނަން ) *
Address (އެޑްރެސް ) *
Phone Number (ފޯން ނަންބަރު ) *
Area / Place with issue/Street Name ( މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވުނު ސަރަހައްދު މަގާއެކު) *
Issue Noticed ( ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަ ) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy