Δράσεις των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Μια νέα πολυεπίπεδη συνεργασία ανάμεσα στα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων ξεκινά..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων σας προσκαλούν να δηλώσετε ενδιαφέρον για τις παρακάτω δράσεις:

Email address *
1. Δωρεάν Πρόγραμμα με τίτλο: Κοινωνιολογία και Ψυχολογία της Υγείας (ετήσιο, δια ζώσης σε Αθήνα και Μυτιλήνη, διαδικτυακό για την υπόλοιπη Ελλάδα).
Στο δια ζώσης μέρος του Προγράμματος (Αθήνα και Μυτιλήνη) μπορούν να συμμετέχουν 50 φοιτητές κοινωνικών επιστημών, 50 μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων και 100 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία των δυο παραπάνω περιοχών. Στο διαδικτυακό μέρος του Προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν 200 κοινωνικοί επιστήμονες

Το Πρόγραμμα θα διεξάγεται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα σε Αθήνα και Μυτιλήνη (5 ώρες, 16.00-21.00), θα έχει πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς και συγγραφή εργασίας και θα περιλαμβάνει διμηνιαία αυτοαξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Το διά ζώσης μέρος περιλαμβάνει και συμμετοχή στο διαδικτυακό μέρος του προγράμματος.Το διαδικτυακό μέρος θα διεξάγεται κυρίως ασύγχρονα, αλλά θα περιλαμβάνει και σύγχρονες συναντήσεις με τους διδάσκοντες σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα πιστώνει 500 διδακτικές ώρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ´International Conference in Social Studies and Humanities: Issues of Education -Special Education, Knowledge, Sociology of Health, Research Policy and Development´ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Ενδιαφέρομαι να δηλώσω συμμετοχή στο Δωρεάν Πρόγραμμα με τίτλο: Κοινωνιολογία και Ψυχολογία της Υγείας *
Ναι
Όχι
Δια ζώσης στην Αθήνα
Δια ζώσης στη Μυτιλήνη
Αποκλειστικά διαδικτυακά
Δεν ενδιαφέρομαι
Είμαι *
Ναι
Όχι
Φοιτήτρια/ής κοινωνικών επιστημών
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Εργαζόμενη/ος σε νοσοκομεία σε ΑΘήνα & Μυτιλήνη
Απόφοιτη/ος κοινωνικών επιστημών
Τίποτα από τα παραπάνω
2. Πρόγραμμα με τίτλο: "Εισαγωγή στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας και επικαιροποίηση γνώσεων στην Κοινωνιολογία"
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μυηθούν στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας ή σε εκείνους, που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε αυτήν, να εισαχθούν σε τμήματα Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής ή να κάνουν μεταπτυχιακό σε κάποιο από τα παραπάνω τμήματα.
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 500 διδακτικές ώρες.
Τα δίδακτρα είναι 500 ευρώ (100 ευρώ εγγραφή και δύο δόσεις των 200 ευρώ).
50 μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων θα εγγραφούν δωρεάν.
Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το Πρόγραμμα "Εισαγωγή στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας και επικαιροποίηση γνώσεων στην Κοινωνιολογία" *
Ανήκω στο Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων *
3. Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 17-19 Μαίου 2019, με τίτλο: International Conference in Social Studies and Humanities: Issues of Education -Special Education, Knowledge, Sociology of Health, Research Policy and Development
Το συνέδριο αποτελεί συνεργασία των εξής φορέων: Προγράμματα Ψυχικής Υγείας, (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Πανεπιστημίου Αιγαίου• Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου• Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων,• Journal of Regional Socio-Economic Issues,• Journal of Urban Regional Economics
Η γενική συμμετοχή στο συνέδριο είναι 50 ευρώ.
Η συμμετοχή με παρουσίαση ή poster 100 ευρώ ανά εισηγητή. Η έκδοση της παρουσίασης σε ειδικό τόμο ή ένα από τα παραπάνω διεθνή επιστημονικά περιοδικά (κατόπιν κρίσεως) είναι 150 ευρώ ανά συγγραφέα. Η συμμετοχή για τους φοιτητές, τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων και τους επιμορφούμενους των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής είναι 50 ευρώ και μπορεί να περιλαμβάνει παρουσίαση ή δημοσίευση (50 ευρώ ανά συγγραφέα).
Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο διεθνές συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 17-19 Μαίου 2019 *
Ναι
Όχι
Απλή παρακολούθηση (50 ευρώ)
Συμμετοχή με παρουσίαση ή poster (100 ευρώ εισηγητή)
Συμμετοχή με έκδοση της παρουσίασης (150 ευρώ/ συγγραφέα)
Συμμετοχή ως φοιτητής ή μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων ή Επιμορφούμενος των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, χωρίς παρουσίαση (20 ευρώ)
Συμμετοχή ως φοιτητής ή μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων ή Επιμορφούμενος των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, με παρουσίαση (50 ευρώ/εισηγητή)
Συμμετοχή ως φοιτητής ή μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων ή Επιμορφούμενος των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, με έκδοση παρουσίασης (100 ευρώ/συγγραφέα)
Δεν ενδιαφέρομαι
4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα παρακάτω προγράμματα, με έναρξη 20 Ιανουαρίου 2019
Με ενδιαφέρει να συμμετάσχω στο *
Ναι
Όχι
Ετήσιο πρόγραμμα «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης η/και ξένης γλώσσας» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Διαχείριση σχολικής τάξης-ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας (teacch)» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Εκπαιδευτικό coaching» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Νευρογλωσσικός προγραμματισμός (nlp)» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Εξάμηνο πρόγραμμα «Ποινικό δίκαιο για κοινωνικούς επιστήμονες» (300 ώρες, 400 ευρώ)
Πρόγραμμα «Συστημική - οικογενειακή θεραπεία» (1200 ώρες, 3 εξάμηνα, 1200 ευρώ)
Εξάμηνο πρόγραμμα «Διαγνωστικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες» (300 ώρες, 400 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη δραματοθεραπεια και το ψυχόδραμα» (600 ώρες, 800 ευρώ)
Πιστοποίηση γνώσεων στη συμβουλευτική (περιλαμβάνει αξιολόγηση, σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια του πανεπιστημίου αιγαίου στον τομέα της συμβουλευτικής και απονέμει πιστοποιητικό για πρόσωπα που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους) (κόστος συμμετοχής 300 ευρώ)
Πιστοποίηση γνώσεων στο coaching και το executive coaching (περιλαμβάνει αξιολόγηση, σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια του πανεπιστημίου αιγαίου στον τομέα του coaching και απονέμει πιστοποιητικό για πρόσωπα που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους) (κόστος συμμετοχής 300 ευρώ)
Πιστοποίηση Γνώσεων στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (περιλαμβάνει αξιολόγηση, σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια του πανεπιστημίου αιγαίου στον τομέα του Nlp και απονέμει πιστοποιητικό για πρόσωπα που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους) (κόστος συμμετοχής 300 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Παιδοψυχολογίας» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Coaching με στοιχεία Συμβουλευτικής» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Εξάμηνο πρόγραμμα «Σχολική Διαμεσολάβηση» (300 ώρες, 400 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Ψυχολογία και Τέχνη» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Ετήσιο πρόγραμμα «Executive Coaching and Management» (600 ώρες, δίδακτρα: 800 ευρώ)
Τρίμηνο πρόγραμμα «Αρχές, Φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (150 ώρες, δίδακτρα: 300 ευρώ)
Τρίμηνο πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας» (150 ώρες, δίδακτρα: 300 ευρώ)
Επώνυμο *
Your answer
Όνομα *
Your answer
Πατρώνυμο *
Your answer
Τηλέφωνο *
Your answer
Ηλεκτρονική διεύθυνση *
Your answer
Διεύθυνση *
Your answer
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της παρούσης αποδέχομαι ανεπιφύλακτα να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των συνεργατών του. Τα στοιχεία μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος των παραπάνω προκηρύξεων χωρίς προειδοποίηση
*Τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Αθήνας και Μυτιλήνης θα χρειαστεί να αποδείξουν την ιδιότητά τους με τα αναγκαία νόμιμα έγγραφα
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Επιμόρφωση Πανεπιστημίου Αιγαίου. Report Abuse - Terms of Service